Andorra
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

La comissió vol prorrogar els lloguers però poder apujar més els més baixos

Escrit per: 

M. S. / Foto: Facundo Santana

La Comissió Nacional de l’Habitatge ha acordat traslladar al Govern una vintena de propostes de cara a la llei de mesures sobre l’habitatge per al 2023, entre les quals s’inclou la de prorrogar novament els contractes existents que arribin a venciment, que no es podrien incrementar, per tant, per sobre de l’IPC, però també una de nova, com la de poder incrementar per sobre de la inflació els lloguers més baixos.

Així ho ha explicat avui després de la reunió de la comissió el director de l’Institut Nacional de l’Habitatge, Josep Maria Pla, que ha precisat que aquesta proposta està pensada per a tots aquells lloguers que “estiguin per sota de la mitjana”, és a dir, i prenent de referència les darreres dades publicades, per sota dels 9,2 euros el metre quadrat, en el cas dels lloguers ja existents, i de 9,6 el metre quadrat per als lloguers nous.

Pla, que no s'ha posicionat sobre si la pròrroga dels contractes s’ha d’allargar més enllà del 2023 i ha advertit sobre les dificultats per reequilibrar el mercat que s’ha observat a tot arreu on s’ha limitat el preu dels lloguers, ha detallat que la proposta preveu incrementar els lloguers més baixos “sempre que no se sobrepassi el 30% d’ingressos de la unitat de convivència”.

D’altra banda, el director de l’INH ha explicat que entre les propostes acordades també es manté la que propietari i llogater puguin acordar un nou contracte per a un període de cinc anys amb un increment del 10%, una opció que “dona garanties i tranquil·litat a les dues parts”.

També es demana que la futura llei de mesures inclogui una habilitació legal per, respectant la Llei de protecció de dades, poder demanar als operadors informació en relació amb els habitatges buits o amb consums baixos, per poder determinar la situació real d’aquests habitatges. En el mateix sentit, s’ha elaborat un esborrany d’enquesta “perquè aquestes persones ens facin arribar la informació”, si bé caldrà veure “l’èxit de la recollida” i “si disposem de prou dades perquè siguin significatives”, ha destacat Pla.

Tot i que són una vintena les propostes trameses al Govern per la llei, en les 22 reunions dels grups de treball de la comissió van sorgir una setantena de plantejaments, “alguns més concrets i altres no tant”, que impliquen també altres actors com per exemple els comuns. En aquesta línia, Pla ha detallat que hi ha propostes lligades a la Llei del sòl encaminades a facilitar poder disposar de terreny destinat a habitatge.

Estudi per valorar i minimitzar l’impacte dels costos constructius
La reunió de la Comissió Nacional de l’Habitatge ha posat també damunt la taula la preocupació per l’increment dels costos de la construcció, per l’escalada del preu de les matèries primeres. 

Així, segons ha explicat el director de l’INH, Josep Maria Pla, s'ha acordat la creació d’un grup de treball per analitzar l’impacte i repercussió dels costos de construcció així com aquelles mesures que puguin ajudar a pal·liar-los.

En una línia similar, s’analitzarà també l’impacte que pot tenir l’economia circular en la construcció i en el posterior manteniment dels edificis.

D’altra banda, Pla ha explicat que ja s’ha tancat el procés d’anàlisi per determinar “l’origen de la problemàtica que tenim avui amb l’habitatge”, una situació que “no és transitòria, sinó que és en la que ens hem instal·lat”. Així, el responsable de l’INH ha apuntat tres causes principals d’aquesta problemàtica. D’una banda, el model econòmic del país, que lliga creixement econòmic i població i que comporta que en èpoques de bonança econòmica s’incrementi la població i faci falta més habitatge. De l’altra, hi ha el model social, bàsicament “com es reparteix la riquesa”, que fa que cada vegada es vagi engrandint la diferència entre els salaris que cobren molts ciutadans i el preu de l’habitatge. I finalment, el model institucional, és a dir, “com estem organitzats i com hem de donar resposta” a aquesta qüestió. En aquest sentit, Pla, que ha destacat que la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge “és un intent d’incidir en aquest model institucional”, ha insistit en la necessitat de treballar a curt termini, com s’ha fet amb les lleis de mesures aprovades els darrers anys, però també a mitjà i més llarg termini, ja que “algunes de les mesures adoptades a curt termini poden tenir un impacte important en el mitjà o llarg termini”. També ha destacat que cal “integrar la problemàtica dins el model perquè aquest hi doni resposta”.

Enllestit el model de contracte de lloguer
La Comissió Nacional de l’Habitatge ha acordat també publicar el model de contracte de lloguer que ha de facilitar a les parts la regulació de la seva relació, amb la inclusió de les clàusules bàsiques del contracte i tota una sèrie d’opcionals, i a la vegada facilitar també la recollida de dades per nodrir el sistema d’informació de contractes d’arrendament que s’està desenvolupant. Sobre aquesta eina estadística, Pla ha detallat que ja s’han portat a terme dues reunions tècniques i que està previst també fer-ne una amb els comuns, ja que seran les administracions parroquials, que ja disposen d’informació relativa als habitatges, les que es faran càrrec de recollir les dades.