Afghanistan

دور باطل عبدالله

اگر عبدالله درك و فهم عميق سياسي توام با اندكي جرات نظامي ميداشت هرگز و ابدأ به اين ذلت تن در نميداد و بار ديگر مامور معاش بگير اشرف غني نمي شد. عبدالله از همان تخم گنده بار گرفته قبلي اش اينبار ضعيف تر توليد مثل داده است كه نتيجه اش به انتحار كشانيدن يك ملت عظيم است!

من به عنوان يك شهروند افغانستان، وحدت مليت هاي ساكن در اين كشور را وجيبه و مسووليت تك تك مردم افغانستان و خود ميدانم كه طي اين چهار دهه جنگ بسيار قرباني دادند. ما نبايد فراموش كنيم كه اين فداكاري و جان نثاري و قرباني مردم اگر از بعدي بخاطر آزادي و استقلال كشور در برابر اجانب صورت گرفته از زاويه ديگر در برابر نظام هاي استبدادي و قلدر بخاطر برپايي و تامين عدالت اجتماعي صورت گرفته است، نظامهايي كه مواد تعميراتي اش را از بنياد تا سقف نهایي قوم محوري تشكيل داده بود و اصلا عدالت اجتماعي را كه مبني و ريشه انساني و اسلامي دارد به رسميت نمي شاختند و آنرا بخشي از نظام هاي وارداتي بيروني مي پنداشتند. اما مردم آگاه و مسلمان افغانستان توانستند كه به فرعون هاي زمان ني بگويند و طلسم قوم محوري شان را در سرزمين كثيرالمليتي (افغانستان) درهم شكنند كه بدون شك اين افتخارات مشترك مردم سلحشور و عدالتخواه افغانسان است.

مردم در برابر بيعدالتي ها در اين كشور مبارزه كردند و با دادن قرباني نظام هاي تك قومي را وادار به پذيرش عدالت اجتماعي نمودند و بر بساط نظام قوم محوري اداي نماز جنازه نمودند. اما متاسفانه سياست بازان خام و حريص ما با معامله هاي ننگين شان در بدل چوكي، ثروت، رتب اعزازي، ملكيت... دوباره به احياي نظام قوم محوري يا تك قومي مبادرت ورزيدند كه دو مثال عمده آن معامله ننگين يونس قانوني (بن در ٢٠٠١ ) و دو عقب نشيني پيهم عبدالله عبدالله در دو دور رياست جمهوري با اشرف غني ميباشد.

در فارسي يك متل عاميانه اما پرمفهوم ايست كه گفته اند: "سنگي را كه زورت نرسيد آن را ماچ كن و بجايش بگذار"


داكتر عبدالله نبايد در اين دور به چنين خيانتي دست ميزد كه حاصل خون صدها هزار شهيد، معلول ، يتيم وبيوه را بخاطر ماموريت درگاه اشرف غني به حراج گذاشت. شما كه يكبار قبل قوت خود را آزموده بوديد و خوب ميدانستيد و ميدانيد كه جرات و شجاعت احراز اين پست را نداريد.

شما (عبدالله) كه خود مشكلات جهاد و مبارزه را بسان ديگران حس نكرده ايد و از ذايقه هاي گرسنگي، پابرهنگي، بي خانماني، مهاجرت، معلوليت، معيوبيت و شهادت اعضاي فاميل، خانواده و اقارب را نچشيده ايد و صرفا از دسترخوان پر جهاد و مقاومت هميشه بهره برده ايد نبايد به حق مردم افغانستان اين خيانت بزرگ و نابخشودني را مرتكب ميشديد!

شما بايد از هم نشيني با مسعود بزرگ اندكي از غيرت، جرات وشهامت آن راد مرد وارث مي شديد، و اگر چنين بود امروز حد اقل دومين دور رياست جمهوري تان را با سربلندي سپري مينموديد! در خلا و نبود شهامت، جرات و قاطعيت مرگ و يا لا اقل ترك صحنه برايتان عاقلانه و موجه تر بود.

مرگ باعزت بهتر است از اين ماموريتي كه اصلا با مقام رياست جمهوري قابل مقايسه نيست. شما در پيشگاه هزاران مردم عدالتخواه و مبارز سوگند احراز پست رياست جمهوري را ياد كرديد و وعده سپرديد جز رسيدن به اين پست به هيچ ماموريت ديگري قانع نخواهيد شد! چه شد آن تعهد تان در قبال مرم؟!

ماموريت فعلي شما ضعيف تر از ماموريت قبلي تان است، ديروز اگر ریيس اجرايی/صدر اعظم خيالي بوديد و نتوانستيد تا آخر دوره كاري تان از دوام و ابقاي يك وزير تان در كابينه اي كه ٥٠ درصد آن سهم شما بود دفاع نماييد به استثناي وزارت خواهرزاده تان "مصطفي مسطور" امروز ریيس يك اداره موقتي هستيد كه بايد امور مربوط به آنرا تحت هدايت اشرف غني كه طي اين پنج ماه رياست جمهوري آنرا قبول نداشتيد به پيش ببريد و مضاف بر آن در هر قدم امور مربوطه بايد از اميرالامرا "خليلزاد امريكايي" الزاما دستور بگيرید!

من بعنوان كسيكه در مورد شما تا اندازه اي معلومات دارم، به مردم خود ابلاغ ميكنم كه در عقبه اين ماموريت پليد شما معامله و جنايت آفريني ديگري نهفته است و آن اينكه حاميان طالبان تروريست اعم از امريكا، انگليس، پاكستان.... از طريق شما اين وحشيان قرن را بر گرده هاي مردم ما تحميل ميكنند و لكه ننگ و سياه تاريخ را بر جبين شما كه متاسفانه از قوم تاجيك هم به دلايل مجهول در اين برهه زماني نمايندگي ميكنيد حك خواهند زد.

مردم ما شناختيكه كه از شما در اين بيشتر از يك دهه اخير دارند و كاركرد هاي شما را به آزمايش گرفته اند دريافته اند كه شما يك معامله گر مرموزي بيش نيستيد. همه تلاش شما بخاطر شكستاندن و تضعيف نيروهايی است كه بخاطر تامين عدالت اجتماعي بر عليه زمامداران خود كامه و قوم محور مبارزه مينمايند. بدون شك شما يكي از مهره هاي مرموز و خطرناكي هستيد كه هم استعمار گران خارجي و هم فاشيستان داخلي بالاي شما در اين راستا سرمايه گذاري كرده اند، شما مار آستيني هستيد كه زير نام دوستي و ياهم نيروي خودي از پشت خنجر ميزنيد.

شما با اعمال مزورانه تان جنرال دوستم را كه نيروي عظيم مردمي را با خود داشت و در اين شرايط در بازي هاي سياسي از لحاظ نظامي دست بالايي داشت، با ارتقا به رتبه اعزازي مارشالي در وضعيت مجهول و انفعالي قرار داديد.


سازمان جمعيت اسلامي را كه شما را كانديد دادند و تا قبل از اين معامله ننگين و سياه از شما حمايت كردند، به پارچه هاي خورد و بزرگ آگاهانه تقسيم كرديد و با اين اعمال خاينانه تان چين از جبين باداران خارجي و داخلي تان زدوديد.

شما هيچگاهي با نظريات و عملكرد هاي اشرف غني، كرزي و دارو دسته فاشيستي شان در مخالفت قرار نداشته و نداريد بلكه آبي هستيد كه چرخ آسياب آنها را تيز تر ساخته ايد.


به اميد روزي كه اين قشر عظيم مردم كه در حق شان با معامله گري اخير باز هم جفا نمودي بتوانند در فرصت مناسب با تو محاسبه نمايند.

شهاب ثاقب

Football news:

Rummenigge on Havertz: Bayern will not pull his transfer this year
Bayer sports Director Feller on Havertz: We agreed that if possible, he could leave this summer
Roma midfielder under has agreed a 5-year contract with Napoli for 3.5 million euros a year
Baros will end his career at the end of the season
Pogba and Brunu were injured when they collided in training. The Bournemouth game is in question (Daily Mail)
Ex-President of Barca Gaspar: Messi has a few more years to be the best player in the world
Morata scored a double for Atletico for the first time since March last year