۸صبح، کابل: ریاست ترافیک اعلام کرده است که ثبت و راجستر موترهای «راست فرمان» از سوم حمل آغاز شده است و برای سه ماه دیگر ادامه دارد.

در اعلامیه این ریاست که روز دوشنبه، نهم حمل نشر شد، از مالکان موترهای «اشترنگ راسته» خواسته شده است که طبق کارشیوه جدید، کار ثبت موترهای‌شان را آغاز کنند.

این روند در سوم حمل در تمام ادارات پولیس ترافیک در مرکز و ولایت‌ها آغاز شده است.

ریاست ترافیک گفته است که اگر مالکان موترهای «اشترنگ راسته» پس از گذشت سه ماه وسایط خود را ثبت و راجستر نکنند، این نوع موترها پس از ختم مهلت تعیین‌شده متوقف و با مالک آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.