Albania

Miratohet lista e barnave të rimbursueshme

TIRANË, 31 korrik/ATSH/ Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e listës së barnave të rimbursueshme, të cilat tregtohen në farmacitë e spitaleve.

Në mbledhjen e qeverisë u vendos miratimi i masës së mbulimit të çmimeve të barnave të rimbursueshme, të renditur sipas klasifikimit ATC, në masën 50-100%, sipas grupeve terapeutike dhe barnave të dhëna në pasqyrën I, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Po ashtu qeveria vendosi miratimin i marzheve të tregtimit për barnat e listës së rimbursueshme, përkatësisht, në masën 8 %, për tregtimin me shumicë dhe 24 % për tregtimin me pakicë, si dhe miratimin e marzheve të diferencuara të tregtimit me shumicë dhe me pakicë të disa barnave të listës I dhe të listës II, të përcaktuara në pasqyrën II, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ngarkohet Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH) të përcaktojë kufizimet në përdorim, sasinë dhe kohëzgjatjen e trajtimit me barnat e kësaj liste.

Gjithashtu ngarkohet FSDKSH të lidhë marrëveshje për reduktimin e çmimit të përcaktuar në këtë vendim me mbajtësit e autorizimit për tregtim.

Nëse gjatë periudhës, kur ky vendim është në fuqi, ulen çmimet për barnat e paregjistruara të listës ose barnat, alternativë e vetme, që tregtohen në farmacitë e spitalit dhe në farmacitë e rrjetit të hapur, FSDKSH me njoftim të Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, reflekton uljen e çmimit të barit në listë. Pulla e kontrollit të barit do të lëshohet pas miratimit të çmimit nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Efektet financiare të përballohen nga buxheti i miratuar për Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për vitin 2021.

Vendimi nr.444, datë 26.6.2019, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe masës së mbulimit të çmimit të tyre”, i ndryshuar, shfuqizohet.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore .

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë, botohet në “Fletoren zyrtare” dhe fillon efektin e tij më 1 gusht 2021.

/k.s/

Në bazë të nenit 4 të ligjit ”Për funksionimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare”, ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.

Football news:

Alex Ferguson: Ronaldo dreamed of Real Madrid. This is the only club where world-class players appear from year to year
The 60-year-old vice-president of Suriname played for his club in the CONCACAF League and distributed money to rival players. He was suspended from football for 3 years
Luc de Jong scored the first goal for Barca in the 4th game - with Levante
Aston Villa goalkeeper Martinez offered Bruno to concede a penalty to Ronaldo and danced after a miss by the Manchester United midfielder
English football is getting closer to banning bookmakers: the names will be removed from T-shirts, even billboards and TV commercials are questionable
Dybala and Morata will not play with Chelsea. We hope they will return after the matches of the national teams. Allegri about injuries
Messi and Verratti work in a common group before the PSG match with Man City