logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

BiH nije samo heroinski tranzit, već i destinacija

 Evropljani godišnje troše najmanje 30 milijardi eura na droge na maloprodajnom nivou, što tržište droga čini glavnim izvorom prihoda za organizirane kriminalne grupe  u Evropskoj uniji.

Tri pravca

Ova brojka navedena je u Izvještaju Evropske unije o prometu droga za 2019. godinu, koji su objavili agencija Evropski centar za praćenje droga i Europol.

U izvještaju objavljenom 27. novembra navodi se da se otprilike dvije petine od ukupnog broja (39 posto) troši na kanabis, 31 posto na kokain, 25 posto na heroin i pet posto na amfetamine i MDMA (ekstazi).

Ističe se da je region zapadnog Balkana ključna tranzitna regija za drogu i prekursore koji idu ka EU. Između ostalog, u izvještaju se spominje i Bosna i Hercegovina, koja predstavlja dio balkanske rute za trgovinu heroinom.

- Put od Afganistana preko Irana, Turske i Balkana predstavlja najkraću udaljenost i najviše direktan kopneni put do evropskih tržišta. To je i dalje ključni koridor za trgovinu heroinom u EU te za ostale droge i anhidrid sirćetne kiseline u drugom smjeru - navodi se u izvještaju.

Kriminalci heroin iz Turske isporučuju u tri pravca balkanske rute. Južni pravac ide kroz Grčku, Albaniju ili Italiju, koristeći pomorski i kopneni prijevoz.

Centralni pravac prolazi kroz Bugarsku, Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju, pa u Italiju ili Austriju. Trgovina heronim ovim pravcem obavlja se kopnenim putem.

Sjeverni pravac vodi iz Bugarske i Rumunije u Mađarsku, Austriju, Češku, Poljsku i Njemačku.

U nekim slučajevima heroin se privremeno čuva u skladištima na području Balkana prije transporta prema zemljama EU. Iran je sve značajnije središte trgovine velikom količinom heroina iz Afganistana i Pakistana do EU, preko Turske, duž balkanske rute, koristeći putnički prijevoz.

Pogodno tlo

Mićo Letić , inspektor MUP-a Kantona Sarajevo u penziji, ističe da su sigurnosne agencije u našoj zemlji  još  na nivou kanabisa i ekstazija i ostalih barbiturata koji su prisutni.

- Međutim, ključno je ono što sam ja davno rekao, da je BiH jedna od tranzitnih ruta trgovine drogom i, naravno, najžalosnije i najpogubnije je što postaje i destinacija. Da je BiH pogodno tlo za sve oblike kriminaliteta, tako i konzumiranje i destinacija veoma teških opojnih sredstava koja su još prisutna, poput heroina. Znači, postali smo destinacija, a poodavno smo mi tranzitna ruta zbog poroznosti graničnih prijelaza. Dobro je poznato da mimo graničnih prijelaza prolazi visokotarifna roba, a da ne govorima o narkotičkim sredstvima - napominje Letić.

Uobičajeni načini prijevoza

Uobičajeni način transporta za krijumčarenje heroina balkanskom rutom  i dalje su skrivanje u autobusima, automobilima i posebno kamionima. Međutim, na ovoj ruti sve je veća upotreba kontejnera za sve vidove prijevoza droge, uključujući i brodom preko Sredozemnog mora. To omogućava prijevoz većih količina heroina.

Themes
ICO