Bosnia and Herzegovina

Finansijski rezultati AMUS-a: Najbolja isplata tantijema ikada

Uprkos problemima sa kojima smo se suočavali u proteklom periodu želim informirati javnost da je 2019. godina najbolja do sada, riječi su ovo Lejle Trnčić direktorice Stručne službe AMUS-a koja je na konferenciji za novinare održanoj u hotelu Europe u Sarajevu prezentirala finansijske rezultate ostvarene u prošloj godini.

Asocijacija komopozitora-muzičkih stvaralaca AMUS je 2019. ostvarila prihode od 5.159.000 KM (neto, bez PDV-a) što je u odnosu na godinu prije rast od čak 31 posto, dok je za javne prihode izdvojeno 1,3 miliona maraka.

- Pred nama je i najbolja isplata tantijema ikada. U odnosu na 2018. godinu autorske naknade odnosno tantijeme u 2019. su više za 22 posto. Tu rekordnu isplatu tantijema našim članovima počet ćemo u srijedu, 22. januara, kazala je ona.

Trnčić je ovom prilikom naglasila da se uprkos velikoj koristi koju država i društvo te brojni autori imaju od AMUS-a, suočavaju sa velikim problemima u saradnji sa državnim organima čija je nadležnost i obaveza da aktivno učestvuju u zaštiti autorskih prava. Iako već više od devet godina postoji zakonska obaveza da se usklade propisi o inspekcijskoj kontroli tržišta gdje bi se izričito predvidjela obaveza inspektora, to do sada nije učinjeno.

- Kada korisnik ne plati AMUS-u ne gube samo članovi asocijacije nego i država, odnosno građani. AMUS inicira izmjene i dopune Zakona koji definišu direktne nadležnosti državnih organa koji su predviđeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Ovu inicijativu pokreće AMUS, ali će koristi imati i druge kolektivne organizacije, nosioci različitih licenci, tvrdi ona i dodaje da u proteklom periodu AMUS od javnih RTV emitera (BHRT, RTV FBiH i RTRS) AMUS nije naplatio niti jednu marku.

- Očekujemo da nadležne institucije u propisanim procedurama, donošenjem odgovarajućih akata obezbijede efikasne mehanizme naplate i riješe problem ignorisanja tri javna servisa, istakla je Trnčić.

Na naše pitanje šta se dešava za uvjetno oduzetom licencom AMUS-a Trnčić kaže da je AMUS otklonio nedostatke i da čeka odgovor Ministarstva pravde.