logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

LDS USVOJIO DEKLARACIJU O KLIMI I OKOLIŠU: 'Nije samo vazduh, voda je, hrana, sve...'!

U Evropi a i svijetu se sve živo nadiglo u borbi za očuvanje ljudske vrste, u prijetećem biološkom izumiranju mnogih vrsta, dok mi Bosanci i Hercegovci dostojanstveno šutimo. Gušimo se i obolijevamo u “epizodama” “Upozorenja” i “Opasnosti” koje, barem sarajevska Vlada uspije proglasit, u pauzama otimanja pečata. Ostali ni to ne uspiju, što građani manje znaju – to njih glava manje boli.

Liberalno demokratska stranka navodi u saopćenju da je Evropski parlament prije mjesec dana proglasio stanje opasnosti za klimu i okoliš (Climate and environmental emergency) za Evropu i cijeli svijet i osvijestio nužnost HITNIH i ambicioznih mjera zaštite, o čemu se u BiH uglavnom šuti. 

Stoga je LDS isvojio DEKLARACIJU o stanju opasnosti za klimu i okoliš u Bosni i Hercegovini!

Pročitajte DEKLARACIJU: 

1. LDS -Liberalno demokratska stranka BIH poziva sve organe vlasti u Bosni i Hercegovini, parlamente od lokalnih zajednica do nivoa BiH, da hitno preduzmu konkretne mjere potrebne za borbu protiv te opasnosti i za njezino suzbijanje 

2. LDS-Liberalno demokratska stranka BiH apeluje na Predsjedništvo i Vijeće Ministara BiH, kao i na organe vlasti u entitetima, da u potpunosti procijene utjecaj svih relevantnih zakona i budžeta na klimu i okoliš, da su svi oni potpuno usklađeni s ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na nivou ispod 1,5 °C, i da ne doprinose gubitku biološke raznolikosti, kako je to definisano Pariškim sporazumom, čije je potpisnik i Bosna i Hercegovina. Ove odredbe moraju postati i zakonska obaveza u Bosni i Hercegovini. 

3. LDS-Liberalno demokratska stranka BiH prepoznaje da, kao politička stranka, ima i vlastitu odgovornost i obavezu da promoviše sve ciljeve Green Deala i zaštite okoliša, kao i donošenje Deklaracija o stanju opasnosti za klimu i okoliš u svim zajednicama i na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, koju je već donijelo više od 2,000 lokalnih i parlamenata na nivou država EU. 

4. LDS -Liberalno demokratska stranka BiH će promovisati i praktično provoditi sve mjere predviđene Evropskim Green Dealom u skladu sa komunikacijom Evropske Komisije i rezolucijom Vijeća EU od 11. i 12. Decembra 2019.g., u Bosni i Hercegovini i zemljama na Zapadnom Balkanu 

5. LDS -Liberalno demokratska stranka BiH BiH će se aktivno uključiti u pripremu i donošenje posebne Agende za Zapadni Balkan, predviđene planom provođenja Green Deala, projekta koji promoviše cijelu Evropu kao prvi klimatsko neutralni kontinent, i kojim je posebna pažnja posvećena baš zemljama Zapadnog Balkana 

6. LDS-Liberalno demokratska stranka BiH će snažno zagovarati reformu cjelokupnog društva i industrije ka potpunoj klimatskoj neutralnosti do 2050.godine i poziva sve građane, nevladine i vladine organizacije i druge političke organizacije, da nam se pridruže. 

Themes
ICO