logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

Za poboljšavanje položaja mladih u budžetu Općine Centar izdvojeno 545.000 KM

Zakon o mladima FBiH propisao je, između ostalog, obavezu svih općina da u budžetu osiguraju stavku koja će se odnositi na poboljšanje položaja mladih te intenziviranje rada sa mladima i omladinskih aktivnosti.

Za tu namjenu u budžetu Općine Centar izdvojeno je 545.000 KM.

Tačnije, u okviru tekućih programa budžeta Općine Centar, posebno je izdvojen tekući program "Kontinuirana briga o mladima" za koji je u 2020. godini obezbijeđeno oko 285.000 KM, te dodatnih 260.000 KM za poticaj zapošljavanja mladih kroz finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata namijenjenih razvoju poduzetništva i samozapošljavanju mladih.

U okviru kontinuirane brige o mladima, Općina Centar, uz podršku koju pruža njihovom obrazovanju, zapošljavanju, kulturnim i sportskim projektima, daje potporu i stambenom zbrinjavanju mladih.

Od 2017. godine u Općini Centar je na snazi Odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina. U budžetu za 2020. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 70.000 KM, a sredstva se raspoređuju na osnovu javnog poziva koji će biti otvoren tokom cijele godine, a u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima, tj. do utroška budžetskih sredstava planiranih za ovu namjenu.

Za implementaciju Strategije prema mladima Općine Centar za period 2012-2020. godine izdvojeno je ukupno 70.000 KM. U okviru tih sredstava 20.000 KM je planirano za obilježavanje Dana mladih općine Centar i organizaciju izleta za mlade, 10.000 KM planirano je kao grant JU Biblioteke Sarajeva za potrebe besplatnog članstva mladih osoba do 35 godina starosti u odjeljenjima ove ustanove.

U budžetu je također obezbijeđena stavka u iznosu od 50.000 KM za finansijsku podršku dobitnicima najvećih priznanja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Za realizaciju besplatnih projekata za mlade u Centru kulture i mladih Općine Centar izdvojeno je 40.000 KM za projekte za mlade s ciljem edukacije, druženja, podsticanja i razvijanja talenata kod mladih osoba.

U ovogodišnjem budžetu izdvojeno je i 25.000 KM za mobilnost mladih kao i 30.000 KM kao podrška aktivizmu mladih. I ova sredstva se raspoređuju putem javnog poziva koji će biti otvoren tokom cijele godine, a u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima, odnosno do utroška budžetskih sredstava planiranih za ovu namjenu.

Budžetska izdvajanja za mlade imaju za cilj kontinuirani rad na poboljšanju njihovog položaja, aktivnijeg i odgovornijeg sudjelovanja u društvenom životu i stvaranje okruženja kako bi mladi imali veće šanse i perspektivu za bolje sutra. Iz Općine Centar govore kako će brigu o mladima nastaviti i u budućem periodu.

(Vijesti.ba)

Themes
ICO