Ο Γενικός Ελεγκτής με τις παρεμβάσεις του, καθίσταται πολιτικός βραχίονας των ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ο ΔΗΣΥ.

Ανακοίνωση:
Ο Γενικός Ελεγκτής δήλωσε σήμερα πως η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν είναι υπό κηδεμονία. Άλλο η ανεξαρτησία και άλλο η αυθαιρεσία. Όποιος δεν είναι υπο κηδεμονία δεν σημαίνει ότι έχει το ελεύθερο να κηδεμονεύει.
Σημειώνουμε επίσης πως η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν είναι ούτε υπεράνω του Συντάγματος, ούτε των άλλων θεσμών ούτε και του κράτους.
Ο Γενικός Ελεγκτής όμως με τις παρεμβάσεις του, καθίσταται πολιτικός βραχίονας των ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ.

28/11/2020