Czech Republic

Hejnová s poštou uzavřela smír ve sporu o známku. Dostane zlomek částky

O uzavøení smíru informovaly Hospodáøské noviny.

Hejnové dal letos v kvìtnu za pravdu odvolací soud. Podle pøedsedkynì senátu Veroniky Køesanové se autorovi, akademickému malíøi Milanu Jarošovi, nepovedlo vymazat rysy atletky tak, aby z ní zùstalo zobrazení anonymní pøekážkáøky. O odškodném ale soud nerozhodl, obìma stranám dal ještì prostor se dohodnout.

Podmínky smíru nebyly zveøejnìny.

„Návrh na smír byl odeslán soudu ke schválení. Do rozhodnutí soudu nebudeme celou situaci nijak komentovat,“ øekl deníku mluvèí pošty Ivo Vysoudil. Podle advokáta atletky Jakuba Kadlece získá Hejnová jen èást požadovaného odškodného, pošta se navíc nebude muset omlouvat.

„Pøedpokládám, že mi to ani nezaplatí vılohy,“ sdìlila HN atletka. Na smír pøistoupila kvùli souèasné krizové situaci, spor by se navíc mohl protahovat další roky. „V pokraèování sporu jsme už nevidìli smysl. Dùležité je, že soud øekl, že na té fotce jsem já a že pošta pochybila,“ dodala Hejnová.

Soudkynì letos v kvìtnu doporuèila Hejnové èást žaloby tıkající se bezdùvodného obohacení stáhnout. Uvedla, že bıt na známce je poctou, za kterou se vıznamnım lidem neplatí. 

„Vždy jsem øíkala, že na známce jsem já. A kdyby to øíkala i pošta, tak by to pro mì èest byla. Takhle ale hraje pošta roky nedùstojnou hru na schovávanou. Pozve mì na pøedstavení známky a pak tvrdí, že na známce je anonymní avatar,“ reagovala na to tehdy atletka.

Èeská pošta vydala k olympiádì a paralympiádì v Riu de Janeiro v létì 2016 dvì speciální známky. Obì pocházely z dílny Milana Jaroše. Známek zobrazujících pøekážkovı bìh nechala firma vytisknout 500 000.

Hejnová získala titul mistrynì svìta v bìhu na 400 metrù pøekážek v letech 2013 a 2015. Ze stejné disciplíny má také bronzovou medaili z olympiády v Londınì v roce 2012.

Odvolací soud uznal, že je na známce atletka Zuzana Hejnová:

Football news:

Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level
Ole Gunnar Solskjaer: Any decision I make is for the good of Manchester United. The main thing is the result
Mourinho on Tottenham: We don't have the same conditions as some clubs. They create a crazy market
Hazard was injured for the 8th time in 16 months at Real Madrid. He had 12 injuries in 7 years at Chelsea
Frank Lampard: Abramovich is a man who achieves his goals. Without this, it is impossible to achieve his position
Marcelo was actually grabbed by the hair. Clear penalty. Ex-referee Iturralde Gonzalez on the controversial episode in the match of Real Madrid
Gasperini on Atalanta's defeat: the Players are tired. We pay more for national team games than for the Champions League