Czech Republic

Hokejisté Pardubic trénuji znovu v Polsku. Chceme být připravení

„Tentokrát budeme mít ve Svídnici o dvì jednotky na ledì více s podobnım programem jako minule,“ nastínil na klubovém webu HC Dynamo Dušan Salfickı, sportovní øeditel a èlen pøedstavenstva.

Což znamená: tréninky v hale, na nichž by se hokejisté mìli dál sehrávat v jednotlivıch lajnách, opìt proloží posilovna a vıbìhy mimo sportovní areál. Pokud jde o ledovou plochu, mužstvo se nyní ve srovnání s pøedchozím polskım vıjezdem (23. až 26. øíjna) více zamìøí na nácvik nerovnovážnıch herních situací, tedy pøesilovek a oslabení.

„Chceme èas strávenı na ledì využít maximálnì. Tak abychom v pøípadì, že by vládní opatøení opìt dovolila rozehrát Tipsport extraligu, byli co nejlépe pøipravení,“ uvedl manažer Salfickı.

Samotní hráèi pochopitelnì možnost chystat se ve Svídnici, jakkoli se to kvùli cestování a nìkolikadennímu odlouèení od rodin mùže jevit nepohodlné, uvítali.

„Byli bychom rádi, kdybychom mohli trénovat spoleènì na ledì v Pardubicích a nemuseli bıt zavøení v Polsku. Ale doba je bohužel taková; mùžeme bıt vdìèní, že se na led vùbec dostaneme,“ shrnul za tım už po první fázi soustøedìní útoèník Radoslav Tybor.

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two