Czech Republic

Lékař a kandidát SPD na hejtmana: Lidé v exekuci jsou zdravotně zcela ruinováni. Devastace a vyřazení ze společnosti

ROZHOVOR Jmenuje se stejně jako kraj, kde by mohl být hejtmanem. A jako lékař by jej chtěl léčit shodou a kompromisem. MUDr. Vladimír Zlínský, kandidát SPD, nám také popsal jak ve své ordinaci vidí důsledky řádění exekučních mafií a jak se dívá na nápad na „Čunkovu nemocnici“ v krajském městě.

Lékař a kandidát SPD na hejtmana: Lidé v exekuci jsou zdravotně zcela ruinováni. Devastace a vyřazení ze společnosti
Foto: archiv V. Zlínský
Popisek: MUDr. Vladimír Zlínský
reklama

Anketa

Věříte Romanu Prymulovi?

hlasovalo: 17645 lidí

Dlouhé roky působíte jako lékař, jak byste léčil Zlínský kraj? A poprosil bych jak diagnózu, tak návrh léčby.

Vedení Zlínského kraje postihla určitá forma poruchy vnímání reality, což ovšem není ojedinělý jev v naší společnosti a mezi jejich politickými zástupci. Dále bych upozornil na určitou nedostatečnou schopnost některých osob ve vedení kraje komunikovat konstruktivně se svými názorovými oponenty a dobrat se nějakého oboustranně přijatelného kompromisu. Jestli se bude léčit nebo ne, rozhodnou voliči svými hlasy. Otázka zní, jestli ten, kdo silově prosazuje svůj názor, nebude voliči znovu podpořen, protože taková silná osobnost vždy občanům nesmírně imponuje. Pokud zvítězí oponenti současného vedení Zlínského kraje, potom bude nutno složitě zajistit, aby neupadly tyto strany a hnutí do vzájemných sporů a rozháranosti ohledně jiných otázek, než je odpor k nové krajské nemocnici. Prokáže to schopnost opozice se domluvit i přes názorovou a ideologickou rozdílnost, a to bych považoval za hlavní návrh léčby – najít shodu a kompromis.

Lékaři se letos na jaře dostali „do první linie“ boje proti koronaviru. Co podle vás pandemie ukázala o úrovni českého zdravotnictví?

Zatím naše zdravotnictví obstálo dobře, ale nepochybuji o tom, že hlavní prověrka přijde teprve na podzim. Pandemie prověří hlavně naše lidské zdroje pracující ve zdravotnictví, protože zdravotníci jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva. V první řadě bude třeba zajistit chod těch oddělení nemocnic, které poskytují neodkladnou a život zabezpečující péči. Já mám největší připomínku k tomu, že byla rušena a omezována infekční oddělení. Odpovědné osoby propadli falešnému pocitu, že masivní rozšíření infekčního onemocnění již v naší rozvinuté společnosti není možné. A tak tady máme poslední varování před tím, než přijde skutečně smrtící problém. Celospolečenská příprava na takové situace se mně jeví jako bezpodmínečně nutná a její předchozí zanedbávání ze strany odpovědných orgánů za trestuhodný čin a nezodpovědnost.

SPD v programu hodně zdůrazňuje, že chce dostupnou zdravotní péči pro všechny. Co to podle vás znamená?

V našem zdravotnictví vidíme poslední dobou, že hlavním problémem se stává personální obsazenost některých odborností motivovanými a erudovanými lékaři a jiným zdravotnickým personálem. To vidíme v první řadě jako limitující faktor dostupnosti a kvality zdravotní péče u nás, nikoli nedostatek moderních nemocnic. Proto se chceme v první řadě věnovat této problematice. Prvotním základem se nám jeví zahájení komunikace s možnými adepty na místa praktických a dětských lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů, stejně jako s lékaři odcházejícími do starobního důchodu, kteří nemají za sebe náhradu. Podpora jak informační, tak finanční ze strany kraje, by pak vyplynula z posouzení jednotlivých případů. Dále bychom chtěli výrazně podpořit vzdělávání mladých lékařů prostřednictvím starších a zkušenějších lékařů, a to tak, aby to nezůstalo jenom na papíře.

Zdravotnictví, to bylo v minulém volebním období ve Zlíně velmi horké téma. Zejména kvůli projektu „Čunkovy nemocnice“, nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Jak se na tento projekt díváte jako lékař?

Ač se to může zdát překvapivé, jsem pro postupnou opravu stávající nemocnice. Mám hlavní dva důvody. Obávám se této obrovské investice vzhledem k možným nastávajícím ekonomickým problémům a lze předpokládat v případě realizace této obrovské investice, že dojde k omezování jiných investic Zlínského kraje. Za druhé, jak bylo řečeno, je pro nás primární personální stránka. Dostatek motivovaného a spokojeného personálu dle mého názoru pouhá výstavba nové nemocnice nezajistí a tlak na výkon zaměstnanců této nové nemocnice povede k opačnému efektu.

Co jste říkal způsobu, jakým hejtman Čunek svůj projekt prosazoval, a okolnostem, za kterých byl na předvánočním jednání zastupitelstva nakonec na druhý pokud schválen?

Pan hejtman, jak jsem naznačil výše, je velmi silná osobnost a použité prostředky odpovídají jeho charakteru a povaze. Určitě najde v našem kraji mezi obyvateli spoustu příznivců. Na druhou stranu mně je často vyčítáno, že nejsem dost radikální a důrazný. Voliči mají rádi silné lídry, ale nese to s sebou i výrazné komunikační problémy mezi silnou osobností a jeho oponenty. Výsledkem je zmíněné hlasování.

Jak celkově hodnotíte působení hejtmana Jiřího Čunka?

Silné osobnosti se osvědčují jako ideální při řešení krizových situací (viz prasečí mor ve Zlínském kraji). Problémy začnou mít, pokud se mají shodnout na nějakém kompromisu se svými oponenty.

Druhým tématem, kvůli kterému se Zlínský kraj dostal na konci loňského roku do zpráv, byla regionální vlaková doprava. Nástup soukromých dopravců na některé regionální tratě přinesl řadu zmatků a problémů. Myslíte si, po půlroční zkušenosti, že toto „otevření železnice“ byl dobrý nápad?

Naše hnutí nesouhlasí s pronájmem provozování železniční dopravy v našem kraji nadnárodním korporacím. Výsledkem tohoto pronájmu jsou potom zmíněné zmatky a nedostatky. Upřednostňujeme domácí poskytovatele železniční dopravy, s důrazem na bezpečnost provozování této služby.

SPD hodně zdůrazňuje téma bezpečnosti. Co z pohledu bezpečnosti trápí Zlínsko?

Zlínský kraj je až na výjimky poměrně bezpečný. Nicméně jsou i ve Zlíně a jiných městech a obcích místa, kde když procházíte přes den, tak se necítíte úplně komfortně. Vytlačit preventivně inkriminované osoby, které pobývají v těchto místech, je dle policie bez patřičné úpravy legislativy téměř nemožné. Toto nám hodně vadí a chtěli bychom to změnit. Já z hlediska bezpečnosti budu prosazovat zlepšení přípravy na možné vážné krizové situace, které mohou postihnout naši společnost – skutečná smrtící pandemie, black-out, bankovní a ekonomická krize, globální přírodní katastrofa či rozsáhlé občanské nepokoje nebo migrační krize. Toto téma již dlouhodobě považuji za podceňované a neřešené. Současné problémy s pandemiií covid-19 mě utvrzují v tom, že tato moje snaha je zcela oprávněná.

V poslední době vaše hnutí upozorňuje na zvyšující se cenu potravin a dává to do souvislosti se zemědělskou politikou EU. Máte také pocit, že kvůli EU jsme „odpadkovým košem Evropy“?

Každý, kdo nakupuje v obchodech na západ od našich hranic, si všimne rozdílů v kvalitě potravin u nich a u nás. Problém bude těžko řešitelný, pokud budou nadnárodní korporace ovládat prodej potravin v naší republice, a tím i našem kraji.

Souhlasíte s podporou potravinové soběstačnosti, kterou nyní SPD prosazuje v Poslanecké sněmovně?

Nastoupit cestu k potravinové soběstačnosti v základních zemědělských komoditách se nám jeví vzhledem k vývoji bezpečnostní situace v Evropě i ve světě jako nutná podmínka zajištění zásobování potravinami našich občanů, pokud by došlo ke zhoršení zásobování ze zahraničí v důsledku nějaké vážné krize. Nakonec nám to naznačila jarní koronavirová krize.

Dalším tématem, proti kterém SPD bojuje, jsou exekuce a lichva. Poprosil bych vás o možná trochu nezvyklý pohled – o pohled lékaře. Jak se na člověku podepisuje, pokud musí čelit dlouhodobě takto obtížné životní situaci?

Z mého hlediska lékaře jsou lidé v exekuci psychicky a následně i zdravotně zcela ruinováni. Setkávám se s nimi osobně během své činnosti lékaře a i když většina z nich udělala nějakou chybu, trest za to je neúměrný a devastující a vyřazuje tyto lidi ze života společnosti téměř natrvalo. Kyvadlo dějin přestřelilo od nemožnosti domoci se dlužné částky k devastaci těch, kteří mnohdy i za malý dluh neúměrně trpí.

Podpora seniorů a zdravotně postižených, to je další téma SPD do krajských voleb. Jaký je v tomto směru stav ve Zlínském kraji?

Známé klišé je, že populace rychle stárne a je třeba na to i preventivně reagovat. S tím souhlasím. Podporujeme v první řadě sociální péči v domácím prostředí, pokud je to jenom trochu možné. Starý, nemocný či umírající člověk se nejlépe cítí doma mezi svou rodinou. Taktéž je třeba myslet na pečující osoby v domácím prostředí, které potřebují i určitý odpočinek prostřednictvím odlehčovacích služeb, protože starost o opečovávanou osobu je většinou mimořádně náročná a vysilující. Nelze opomenout i výstavbu nových domů pro seniory, pokud tito nebudou moci pobývat s rodinou v domácím prostředí.

Co by byly vaše hlavní priority ve funkci hejtmana?

Moje priority již vyplynuly z předchozího textu. Ještě bych přidal školství, kde chceme podpořit motivační výuku k technickým a přírodovědným oborům, výchovu k vlastenectví a národní hrdosti a výuku branné výchovy. Dále chceme zdůraznit žákům a studentům, že základem společnosti je rodina s tatínkem a maminkou a s dvěma či spíše třemi dětmi.

Jaká je vaše vize Zlínského kraje? Na co by se měl zaměřovat a v čem by měl vynikat? Měl by sázet spíše na podnikavost svých obyvatel, na krásnou přírodu lákající turisty nebo rozvíjet velký průmysl?

Moje vize je, aby Zlínských kraj navázal na tradici Tomáše Bati. Chci, aby opět byl centrem úspěšných, nápaditých a spokojených lidí, kteří budou připraveni na výzvy budoucnosti, která může být chaotická a nepředvídatelná, ale přinese mnoho příležitostí pro odhodlané, spolupracující a inteligentní osobnosti. To bych chtěl vzkázat hlavně mladým lidem, kteří nás často kritizují, že pro ně nemáme žádnou pozitivní vizi a jenom je strašíme tím, co se může stát.

Vzhledem k výzvám budoucnosti tvoří podnikavost obyvatel, krásné a pestré přírodní podmínky a nutný rozvoj moderních průmyslových odvětví v našem kraji z mého pohledu nedělitelnou jednotu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama autor: Jakub Vosáhlo

Jinde na netu:

Další články z rubriky

Hamáček ostře jak málokdy: Vláda pravice? Já to viděl na vlastní oči! Hygiena zdevastovaná, problém zaplatit kvalitní policisty a hasiče… Antibabiš? Antifiala? Tady je pravda, říká pro PL

Hamáček ostře jak málokdy: Vláda pravice? Já to viděl na vlastní oči! Hygiena zdevastovaná, problém zaplatit kvalitní policisty a hasiče… Antibabiš? Antifiala? Tady je pravda, říká pro PL

ROZHOVOR „Sociální demokracie je strana, která má výsledky a v krizi kolem koronaviru to prokázala,“…

Football news:

Frankie de Jong: life in Barcelona is so pleasant that it may seem as if you are on vacation for a whole year
Donnarumma, Hauge and three members of the Milan team were infected with the coronavirus
The 37-year-old Ribery is at the top of Serie A in pressing, dribbling, speed and assists. And educates young and thinking about becoming a coach
Real Madrid want to resolve the issue of Ramos' contract as soon as possible
Leonardo spoke with Mbappe's representatives about the contract extension. The player wants to know how the club will develop
Salzburg coach Marsh: Atletico are no different from Lokomotiv in their style of play. The difference in the level of players
Bartomeu and his Directors can resign tomorrow if the vote of no confidence is not postponed