Czech Republic

Mistrovská lekce. Proč fotbalisté Plzně za dominantní Slavií zaostávají

Ono to tak (nejen) v této sezonì ale èasto vypadá. Èeská fotbalová liga takového hegemona nepamatuje. Jistì, na pøelomu tisíciletí získávala Sparta jeden titul za druhım a tımy k ní pøijíždìjící prohrávaly už na dálnici, jenže síla souèasné Slavie se vymyká všemu.

„V dnešním zápase byl cítit rozdíl,“ soukal ze sebe na tiskové konferenci zklamanı, ale smíøenı plzeòskı kouè Adrian Gu¾a po nedìlním nelítostném debaklu 1:5. 

„Zasloužené vítìzství domácích, zaslouženı zisk mistrovského titulu. Potøebujeme hrát takovéhle zápasy, potøebujeme takovouhle konfrontaci, i když byla bolestivá.“ I ze slov slovenského odborníka bylo znát, jaká propast mezi souèasnou Plzní a Slavií zeje. A aè by to zøejmì ve Viktorii nepøiznali, staèí se podívat na vısledky vzájemnıch zápasù z posledních let, zejména na bitvy v Edenu.

1:0, 5:0, 1:0, 2:0, 4:0, 3:1, 0:0, 1:0 a naposledy 5:1. Vše z pohledu domácí Slavie. Dosti jednotvárné, že?

Západoèeši zaostávají za úspìšnìjším z vršovickıch celkù finanènì, to zajisté. Už strašnì dlouho na nìj však neumìjí vyzrát ani jednorázovì, což je samozøejmì v koneèné tabulce vìtšinou vıraznì znát. Zaskoèení favorita by se obèas hodilo.

Proè tedy dokáže Plzeò porážet Spartu, konèit povìtšinou v tabulce pøed Jabloncem èi Libercem, ale jakmile nastoupí se Slavií, nedokáže konkurovat?

Viktoria dvakrát rychle inkasovala, pøežila penaltu, jenže po pùli pøišla tøetí rána ani gól na 1:3 západoèeskı celek do zápasu nevrátil.

„Snížení nám mohlo trošku pomoct, ale vùbec nás to nenakoplo, spíš právì naopak,“ pøiznal støedopolaø Miroslav Káèer.

Ètyøgólovı rozdíl, kterı záøil na svìtelné tabuli bìhem slávistického mistrovského køepèení po závìreèném hvizdu, bezchybnì reflektoval, co se po devadesát minut dìlo na trávníku. Ustrašená Plzeò proti Slavii, které by mohl zdravé fotbalové sebevìdomí závidìt i leckterı vìhlasnı tım ze svìtové špièky.

Prostì rozdíl tøídy.

V tempu, ve støelbì, v držení míèe, v pøedfinální fázi i zakonèení. „Vìøili jsme, že budeme produktivnìjší, ale stejnì by to asi neznamenalo, že to dokážeme zremizovat,“ prohodil Gu¾a.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude