logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Moscow City Ballet slaví 30. výročí, do Prahy přiveze Labutí jezero

V Moscow City Ballet vystupují taneèníci s klasickou ruskou baletní školou a je slavnı na celém svìtì. Pro jeho pøedstavení jsou charakteristické nádherné kostımy, pùsobivá choreografie, magické osvìtlení a nádherná scéna. Podle hodnocení kritikù nejde odolat kouzlu tohoto souboru, ani na nìj zapomenout. Tvoøí umìní, které je silnım zážitkem pro každého diváka.

Moscow City Ballet - Labutí jezero

Labutí jezero je pøedstavení, které si publikum zamilovalo nejvíc. Je to pøíbìh o boji dobra se zlem, o síle lásky a citech, které pøekonají hranu života a smrti. Úspìch tohoto pøedstavení je založen na skvìlé choreografii a hudbì. Jednoduchost dìje a vzrušující interpretace lásky Odetty a Siegfrieda jako symbolu síly lásky, jsou doprovázeny vysoce emotivními taneèními sestavami, znázoròujícími duševní zážitky hrdinù.

„Moscow City Ballet pøímo okouzlil publikum. Každá sekunda jejich vystoupení je hodna pozornosti. A po pøedstavení publikum odchází ze sálu jako oèarované,“ napsal po jejich vystoupení v Británii list The Star.

Themes
ICO