Czech Republic

Na pražské Jižní spojce bouralo několik aut, jedno skončilo na střeše

„Stalo se tam nìkolik dopravních nehod, jedna z nich je hromadná. Jedno auto je obrácené na støeše, více informací nemám, na místì jsou policisté,“ øekla ráno iDNES.cz krajská mluvèí policie Eva Kropáèová.

K nehodám došlo mezi osmou a devátou hodinou ranní. Pøi nehodách se lehce zranil jeden èlovìk. Na místì byla lékaøská a záchranáøská posádka. 

„Peèovali jsme o jednaètyøicetiletou ženu, která byla po celou dobu pøi vìdomí, utrpìla úraz hlavy. Po zajištìní jsme ji pøevezli do motolské nemocnice,“ øekla iDNES.cz krajská mluvèí záchranné služby Jana Poštová.

Policisté zjišují okolnosti nehod na místì. „S nejvìtší pravdìpodobností na tìch nehodách bude mít vliv olejová skvrna na komunikaci. Nicménì to vozidlo na støeše s tím nemá nic spoleèného, tam to bude nejspíše vlivem poèasí,“ popsala Kropáèová.

Po ránu nejezdí mnoho aut, proto se netvoøí kolony. Místo nehod je prùjezdné. 

K nehodám vyrazili i hasièi, kteøí zajistili místo proti požárùm. Po zadokumentování policií vrátí pøevrácené auto na kola a odklidí následky nehod.

Football news:

Real buy players if we sell Bale (ESPN)
Novikov on the composition of Dynamo: the Management is ready to go to strengthen
Pedro will miss a month after shoulder surgery
Agent gencha: He passed the medical examination. I think he will sign a contract with CSKA on Tuesday
Lewandowski on Chelsea: They are playing very well, but we are Bayern
Juventus wanted to sign defender Akieme, but Barcelona refused
Lazio has agreed with Mayoral and will offer real 15 million euros