Czech Republic

Nebudu jen sedět a přihlížet jako babička, hlásil Verstappen. A všechny přechytračil

Na rozdíl od rivalù z Mercedesu Lewise Hamiltona a Valtteriho Bottase odstartoval Verstappen na okruhu v Silverstonu na tvrdıch pneumatikách.

Po pár okamžicích závodu si nizozemskı pilot polepšil ze ètvrté pøíèky na tøetí, když prolétl okolo Nika Hülkenberga, a zapoèal mohutnou a úspìšnou stíhací jízdu.

„Kámo, tohle je jediná šance, jak se pøiblížit Mercedesu. Nebudu jen sedìt a pøihlížet jako babièka,“ odmítal pokyny z vysílaèky, jejímž prostøednictvím mu tım radil, aby to s aktivitou nepøehánìl, nebo si pøespøíliš opotøebuje pneumatiky.

z Velké ceny k 70. vıroèí formule 1

Odvážná taktika se mu vyplatila. 

Piloti Mercedesu, kteøí se snažili udržet vysoké tempo, si rychle obutí vozù znièili, zatímco Verstappen dál uhánìl bez potíží.

„Neèekal jsem, že nám tady budou pneumatiky tak rychle odcházet,“ pøiznal po závodì Hamilton, jenž skonèil na druhém místì. „Dneska jsem se je snažil šetøit jako nikdy, ale v jednu chvíli byla jedna v pohodì a druhá sjetá, až jsem se bál, že praskne.“

Britskı pilot zamíøil do boxù v 16. kole, jeho kolega Bottas už o kolo døíve.

A Verstappen?

Ten vydržel na poèáteèní sadì až do 27. kola z 52.

Max Verstappen ve Velké cenì k 70. vıroèí F1 v Silverstonu.

Nizozemec se na tra vrátil ve velkém stylu - okamžitì povedenım manévrem pøedstihl Bottase.

„Po první zastávce v boxech se zdálo, že jsme velmi dobøí na pneumatikách,“ ohlížel se Verstappen. „Samozøejmì tu byla otázka, jak se Mercedesu povede na tvrdıch gumách, ale my mìli v autì velkou sílu, tak jsme do toho poøád šlapali,“ popsal strategii.

Jezdec ve službách Red Bullu absolvoval v boxech ještì jednu zastávku pomìrnì záhy, ve 33. kole, na tìchto pneumatikách však už dosvištìl do cíle, zatímco Hamilton musel k mechanikùm o devìt kol pozdìji a o vedení pøišel.

„Pøemıšlel jsem, že bych na pøedposledních pneumatikách zùstal až do konce. Ale když se podíváte na èasy, tak by mì Max dojel,“ vysvìtloval Hamilton. „A hrozilo, že by guma vybouchla a skonèil bych ve zdi. Bylo správné zajet do boxù.“

V cíli tak poprvé v letošní sezonì neslavila stáj Mercedes, naopak deváté vítìzství v kariéøe vybojoval Verstappen a s ním juchali èlenové tımu Red Bull.

„Vyhrát zde je neuvìøitelnı vısledek. Mìli jsme skvìlı den, všechno fungovalo skvìle, mìli jsme správnou strategii, vše bìželo hladce a z vítìzství jsem neskuteènì šastnı,“ rozplıval se.

„V této sezonì jsme dosud nemìli pøíležitost na Mercedes tolik zatlaèit, potøebujeme užívat mìkèí smìsi, ty našemu autu sedí,“ vypozoroval.

Další pøíležitost vyzvat zdánlivì neochvìjné vládce formule 1 dostane Verstappen pøíští víkend, kdy se seriál F1 pøesune do Španìlska.

„Dnešek si chceme užít a v Barcelonì znovu uvidíme, jak na tom jsme.“

Football news:

Vitaly Kutuzov: Atalanta signed the best deal in Serie A by signing Miranchuk
Klopp did not like the applause on the Liverpool bench after the removal of Christensen
Barcelona and Wolverhampton can agree to transfer Semedu for 30 million euros plus bonuses
Cesc Fabregas: Mane is the best player in the Premier League
Benzema played his 350th game for Real Madrid in La Liga
Atletico are in talks with Arsenal to buy out Torreira
Kulusevski scored with the sixth touch and the first shot for Juve-this is crucial in the debut victory of coach Pirlo