Czech Republic

Něco uhořelo i vyskákalo. Policie vyšetřuje rasistický text o tragédii v Bohumíně

Èlánek server VlasteneckéNoviny.cz zveøejnil v nedìli 9. srpna v osm hodin ráno, autorem má být Antonín Spiebel. Rozkliknout profil autora, kde by se o nìm mohli ètenáøi dozvìdìt více, však nelze.

V perexu èlánku autor schvaluje smrt 11 lidí, z nichž tøi dospìlí a tøi dìti uhoøeli pøímo v bytì, pìt lidí se snažilo zachránit si život skokem z okna bytu v 11. patøe.

„Požár v panelovém domì v Bohumínì ubral jedenáct kusù cikánù z povrchu zemského. Podle oèitých svìdkù se cikáni snažili holý život zachránit skokem z okna (11 patro, tak byli to cikáni, takže rozum nehledejme), na místì zasahovalo hned nìkolik jednotek hasièù,“ píše autor v perexu.

Níže v textu autor rasisticky pokraèuje. „ Pìt cigošù z horního bytu ve snaze se zachránit vyskoèilo z oken, všichni pochcípali na následky zranìní, což je logické. (Pøirozenì o tom, že to byli cikánští paraziti, se neinformovalo, to bylo zjištìno až místním šetøením redakèních spolupracovníkù),“ dodává.

Na èlánek upozornili na Twitteru desítky lidí a oznaèovali úèet Policie ÈR. Policie redakci iDNES.cz potvrdila, že se èlánkem zabývá, avšak z taktických dùvodù nebudou prùbìh vyšetøování komentovat.

Motto serveru VlasteneckéNoviny.cz zní: „Konzervativní deník bez politické korektnosti – Neotøelé informace bez masky pro lidi s vlastním postojem.“.

Vydavatelem deníku je Èeská expedice – vydavatelství a nakladatelství je provozováno Centrální informaèní agenturou, z. s. se sídlem v Ostravì.

Football news:

Pep Guardiola: city are still far from their best form. We have dropped 10 players
Zidane on Jovic's future: anything can happen. I can't say anything until the window closes
Flick on Bayern's Interest in Kramaric: I know him well, but I haven't heard anything about it
We have three clubs in this group stage of the Champions League. How did campaigns with two end up?
Solskjaer on transfers: No news. Working with what we have, Manchester United have a big squad
Guardiola confirmed that Zinchenko will stay at Manchester City
Bayern won 5 trophies in a year. To repeat the record Barca need to take another