Czech Republic

Němci kritizují Česko a vzkazují: Podívejte se na naše opatření. Fungují

Je pátek ráno, 18. záøí. Informace o poètu novì nakaženıch infekcí covid-19 za poslední ètyøiadvacet hodin hovoøí jasnì – Èeská republika poprvé pøekroèila hranici tøí tisíc pøípadù. Aktuální èíslo zní 3130.

Nìmecko má o 1214 novì nakaženıch ménì. Jenže je, co do poètu obyvatel, osmkrát vìtší. „Na jaøe pohlížela vaše zemì na Nìmecko jako na rizikovou oblast, èeská vláda uzavøela ze dne na den hranice, a zkomplikovala tak pracovní život tisícùm pendlerù, kteøí jezdí do Nìmecka za prací. Teï se situace obrátila, rizikoví jste pro nás vy,“ øíká odborník z oblasti hospodáøského sektoru v Bavorsku, kterı si nepøál bıt jmenován.

Football news:

Dembele scored in both matches of the Champions League - Juventus and Ferencvaros. In La Liga, he did not score for more than a year
Keane has scored 4 goals in PSG's last 2 games. In 37 games at Everton, he had the same number
Carragher on Mourinho: they Said his football was from a different era. If he won the Premier League, it would be great
Gennaro Gattuso: Napoli need to play above all praise to beat real Sociedad
Neymar was substituted in the 26th minute of the match against Istanbul due to injury. He was crying
Juventus shares have risen four times in five years. Ronaldo-this is only one of the reasons
Gary Neville: Mourinho gives Tottenham the confidence to win the Premier League. Jose is only Interested in winning