Czech Republic

Oubre je po operaci, do Disney Worldu poletí jako nehrající podpora

Bıvalı spoluhráè Tomáše Satoranského z Washingtonu naposledy nastoupil 24. února, 3. bøezna pak šel na operaci a oèekával zhruba mìsíèní pauzu. O tıden pozdìji se ale v NBA objevil první pøípad nákazy koronavirem, liga byla pøerušena a kluby musely uzavøít svá centra.

Ètyøiadvacetiletı basketbalista i tak zøejmì odcestuje s tımem Suns do Orlanda, kde by mìl od 9. èervence zaèít pøípravnı kemp. Restart sezony pro 22 tımù je naplánován na 30. èervence. 

Kluby podle médií budou moci mít na soupisce 17 hráèù. Patnáct se standardními kontrakty a zbıvající dva s dvoucestnımi.

Oubre, jenž do Phoenixu pøišel v roce 2018 z Washingtonu, do svého zranìní prožíval vydaøenou sezonu. V 56 odehranıch zápasech si s prùmìry 18,7 bodu a 6,4 doskoku vylepšoval osobní maxima.

Football news:

Dani Alves on Ramos' foul: Real Madrid have taught us to do more than we are used to
Barcelona played the best match at Setien. Even Griezmann scored: a perfect parachute after a heel pass from Messi
Arsenal have nothing to celebrate, they have to take every opportunity. Mourinho responded to the gunners' joke about Tottenham
Kike Of Setian: I understand less and less VAR
MATIC has extended his contract with Manchester United until 2023
With the death of Morricone, part of the world's cinema goes. De Laurentiis on the composer
Josep Bartomeu: Setien is doing a great job. We have full confidence in him