Czech Republic

Policie vyšetřuje rasistický článek o požáru v Bohumíně. Jeho autor spojuje tragédii s Romy

Bohumínskı místostarosta Igor Bruzl (ÈSSD) již døíve øekl, že nešlo o pøíslušníky nìkteré z menšin. Pøi požáru panelového domu v Bohumínì na Karvinsku zemøelo 11 lidí, vèetnì nìkolika dìtí, a dalších deset je zranìnıch.

Autor èlánku píše o zemøelıch jako o „cikánech“, „škodné“ a „parazitech“. „Policie už to šetøí,“ sdìlil ministr vnitra. Policie následnì na Twitteru potvrdila, že se textem zabıvá. „Rasistickım èlánkem uveøejnìnım ve Vlasteneckıch novinách se policisté od rána zabıvají. Takovım pøípadùm vìnujeme vždy absolutní pozornost,“ uvedla policie.

„Je to náš dùm a naši nájemníci, takže o nich nìco víme. Bydleli tam dlouhodobì. Mám informace, že to nejsou sousedské spory, ale vyøizování nìjakého spíše rodinného problému. A z drtivé vìtšiny se nebude jednat o žádné etnikum, byli to zástupci majority,“ øekl k požáru místostarosta Bruzl.

Na serveru, na nìmž se rasistickı text objevil, se podle serveru Manipulátoøi.cz opakovanì objevují rasistické a xenofobní èlánky.

V místì požáru našli vyšetøovatelé stopy po hoølavé látce. Podle bohumínského místostarosty Bruzla jsou za tragédií zøejmì rodinné spory. Média uvádìjí, že útoèil asi bıvalı partner ženy, která v bytì žila a pøi požáru zemøela. V sobotu byl v souvislosti s požárem zadržen jeden èlovìk.

Football news:

Sevilla have five defeats in matches for the European super Cup. This is an anti-record
Bayern won 4 trophies in a year. To repeat Barca's record, you need to take two more
Stefano Pioli: we Must pay tribute to Çalhanoğlu. He can become a key player in Milan
Flick won the fourth trophy of his coaching career
Bayern won the UEFA super Cup for the second time
Tottenham's goal was less than the norm by 5 cm. Mourinho on the match with Shkendiya-79
Bayern broke a 22-match winning streak by drawing with Sevilla in regular time