Czech Republic

Policisté v Londýně prohledávali podezřelého, ten jednoho smrtelně zranil

Policisté zadrželi tøiadvacetiletého muže na jihu Londına brzo ráno a odvezli ho na policejní stanici v Croydonu. Podle stanice BBC ho zaèali prohledávat, ale muž vytasil zbraò a zaèal støílet.

Zranìnı policista byl pøevezen do nemocnice. Následkùm støelného zranìní ale podlehl.

„Je to šokující pøípad, pøi nìmž jeden z kolegù pøišel za tragickıch okolností o život,“ sdìlila velitelka londınské policie Cressida Dicková.

Pøípad šokoval rovnìž ministryni vnitra Priti Patelovou. „Další smutnı den pro naši zem a další pøipomínka toho, do jakého nebezpeèí se dennì dostávají policisté, aby nám ostatním zajistili klid,“ øekla.

Jak pøipomíná Reuters, britští policisté nejsou ve vìtšinì pøípadù ozbrojeni a prùzkum z roku 2017 ukázal, že vìtšina z nich zbraò nosit nechce.

Football news:

With Lukaku, it is useless to play in a power struggle. Shakhtar defender Bondar on the Inter forward
Ivanov will serve the match OF AZ-Rijeka in the Europa League. Rotor appealed his refereeing in the game with Loko
Gasperini on Ajax: it's not easy for everyone Against them. Atalanta made a great comeback
Real Madrid came away from defeat for the 8th time in a Champions League match, losing by 2 goals. The club has updated its record
Felix on red Bull's double: I enjoy playing in the Champions League the Most
Casemiro about 2:2 with Gladbach: The opponent entered the Real Madrid penalty area twice and scored twice. This is football
Guilherme about 1:2 with Bayern: Loko again showed that he can play against any opponent