Czech Republic

Polsko přestane těžit uhlí, začne zavírat doly. Chce jaderné elektrárny

Dohoda ukonèí podzemní protest zhruba 200 horníkù, kterı zaèal v pondìlí. Šéf vládní delegace uvedl, že dohoda definuje model „poctivé a spravedlivé“ transformace polského tìžebního a energetického prùmyslu. Odborovı pøedák Dominik Kolorz ze svazu Solidarita se sice o dohodì vyjádøil pozitivnì, upozornil však, že znamená „likvidaci jednoho z nejvìtších odvìtví v polské historii“, uvádí polská agentura PAP.

Polská vláda tento mìsíc oznámila, že hodlá urychlit postupnı odklon od využívání uhlí k vırobì elektrické energie a investovat 150 miliard zlotıch (témìø 900 miliard korun) do vıstavby prvních jadernıch elektráren v zemi.

V souèasnosti se uhlí na produkci elektøiny v Polsku podílí témìø 80 procenty. Podle nejnovìjší verze energetické strategie ministerstva klimatu by se mìl podíl uhlí v roce 2030 snížit na 37 až 56 procent a v roce 2040 na 11 až 28 procent. Pøedchozí verze z loòského listopadu poèítala v roce 2030 s podílem 56 až 60 procent a v roce 2040 s podílem 28 procent.

Polskı uhelnı prùmysl se potıká s poklesem poptávky, kterı prohloubila koronavirová krize, protože snížila spotøebu energie. Øada horníkù se pøitom sama koronavirem nakazila, což vedlo k pøerušení nìkterıch tìžebních aktivit. Náklady na využívání uhlí se navíc zvyšují v dùsledku rostoucích cen emisních povolenek.

Football news:

Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi
Amazing time Loko: boldly came out from under pressure, were reliable from behind and attacked beautifully through Miranchuk
Semin on the goal the Beginning: Great debut. He will establish himself at the heart of Atalanta, I have no doubt
Paulo dybala: I always admired Federer, I try not to miss his matches