Czech Republic

Poslední rána, co zabolí. Proč Olomouc na druhé místo před Spartu neskočila

Ginzel nechal pardubického Davida Hufa vypálit z pøímého kopu.

A nechal mu ještì jednu ránu, když tu první zablokoval ve zdi sestøelenı Látal mladší, div nepøišel o dech. Opakovanou støelu Huf zakroutil v 95. minutì tak dokonale, že Aleš Mandous na ni nedosáhl.

Pro Sigmu je to tuze nemilá vìc. Už se vidìla, jak z pražského Ïolíèku, kde má nováèek azyl kvùli nevyhovujícímu stadionu, odváží tøi body a minimálnì do nedìle na druhém místì pøeskoèí Spartu...

„Tohle prostì musíme ubránit, gól v poslední minutì se nemá stávat, nemùžeme jim darovat takovou standardní situaci,“ lamentoval do kamery ÈT útoèník Martin Nešpor, støelec Olomouce.

Sigma je jedním z pøíjemnıch pøekvapení soutìže, z devíti kol prohrála jen na Spartì. Avšak tentokrát si vyhrát nezasloužila, nebo posledních dvacet minut strávila zbabìle v zákopech, aè byla zøetelnì šikovnìjší na míèi než Vıchodoèeši, kteøí vycítili šanci a šturmovali za vyrovnáním.

„Za posledních 25 minut, kdy jsme si vytvoøili velkı tlak, jsme si minimálnì vyrovnání zasloužili,“ pøemítal jejich kouè Jiøí Krejèí.

Pardubickı kapitán Jan Jeøábek (vlevo) a Mojmír Chytil z Olomouce v ligovém...

Pardubickı kapitán Jan Jeøábek (vlevo) a Mojmír Chytil z Olomouce v ligovém utkání.

Balon Hanáci, kterım chybìl støedopolaø Breite, pøestali v závìru kontrolovat zcela a Sladkı lacino nabídl domácím ještì jednu možnost. Když uvážíte, že ho do hry poslal kouè Radoslav Látal v 88. minutì, nic moc pocity pro zkušeného pravého beka, kterı pod Látalem pøišel po letech o stabilní místo v sestavì. V hierarchii ho pøedbìhli Hála i Látalùv syn a nešastnı faul zadákovi, na kterého se vyptávalo Brno èi Mladá Boleslav, nepomùže.

„Zápas jsme mìli zvládnout, ztratili jsme dva body, mrzí nás to,“ litoval Látal. „Pøipomenulo mi to minulou sezonu, kdy jsme body takhle ztráceli. Doplatili jsme na naši chybu, špatnì jsme odkopli míè a z toho vznikla standardní situace.“ Leè to se stává.

Ostatnì Pardubiètí, kteøí ani v pátém zápase v azylu neprohráli, o tom vìdí své. Kdyby nejzkušenìjší z nich, kapitán Jan Jeøábek, v 60. minutì zbyteènì nepøistrèil do vzduchu povìšeného hroáka Nešpora, jenž se prohnul jako luk, nešla by Olomouc do vedení.

Penaltu sám faulovanı Nešpor promìnil bombou nártem k pravé tyèi, aè mìl gólman Boháè míè na rukavici, zastavit nešel.

„Ruce jsem mìl na nìj položené, ale žádnou sílu jsem do toho nedal. On se prohnul. Jestli je tohle penalta, pak je penalta každı roh,“ dušoval se Jeøábek.

Záhy mohl po dravém prùniku dobøe hrajícího køídelníka Gonzáleze zvıšit olomoucké vedení Hála, ale jeho støelu zablokoval na èáøe obránce. A tím aktivita modrıch ve vyrovnaném boji skonèila. „Tìžko jsme se dostávali do jejich dobøe postavené obranné linie. Moc šancí jsme nemìli,“ uznal Látal.

Však také nìkolik fanouškù Sigmy, kteøí vážili cestu do Prahy, aby se koukali zpoza betonové zdi, køièelo: Bojujte za Sigmu!

Hlavnì kapitán Roman Hubník šel pøíkladem, vyhrával souboje jako stroj a už to vypadalo, že platonickı tlak Pardubic sigmáci ustojí.

Zvl᚝ když tøi nastavené minuty ubìhly. „Škoda toho závìru, ale poøád je to bod venku a musíme ho brát,“ shrnul Hubník.

Football news:

Barcelona does not want to pay compensation to Setien. The club believes that the coach did not meet expectations
Ramos, Carvajal, Valverde, Edegor and Nacho will miss the match between Real Madrid and Alaves in La Liga
Drinkwater went to Kasympasha: didn't play for almost a year, cut down a 16-year-old in a youth match and had a Harry Potter-style night out during the Champions League
Lampard on retirement: I'm not stupid and I know what the pressure is when working with a top club. Rumors don't matter
Klopp on transfers: I can't spend money, I just give recommendations. Never made such decisions
Allegri is not on the list of candidates for the post of Chelsea coach. Tuchel is the favorite, Rangnik is the backup option
De Bruyne will miss 4 to 6 weeks due to injury. He will not play with Liverpool and Tottenham, probably