Czech Republic

Praha je červená. Střední a vysoké školy přejdou na distanční výuku

„Praha bude na semaforu èervená. Dohodli jsme se s hygieniky, že v prùbìhu pøíštího tıdne zavedeme distanèní vıuku ve všech pražskıch støedních a vysokıch školách,“ napsal Høib na Twitteru.

„Když jsem to navrhoval na zaèátku tıdne, nebyla na tom bohužel ještì shoda,“ dodal. Primátor neupøesnil, od kdy by nové opatøení mìlo platit. Dá se ale pøedpokládat, že od poèátku pøíštího tıdne.

Redakce iDNES.cz zjišuje u ministerstva školství, zda se k uzavøení provozu nepøipojí i základní a mateøské školy.

Podle koronavirového semaforu èervená znamená, že jde o narùstající anebo pøetrvávající komunitní pøenos, tedy že pùvodce šíøení nákazy se již vùbec nedaøí dohledat a epidemie se vymyká hygienické kontrole.

„Denní incidence pøípadù v rámci komunitního pøenosu má trvale narùstající trend anebo setrvalı trend,“ uvádí se na webu ministerstva zdravotnictví.

Znamená to také, že je doporuèen chod Ústøedního krizového štábu. Premiér Andrej Babiš o obnovení jeho èinnosti hovoøí v pátek s ministrem vnitra Janem Hamáèkem, kterı mu bude pøedsedat. Po potvrzení vládou má štáb zaèít fungovat má od pondìlí.

Football news:

Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi
PSG President acquitted of selling world Cup broadcast rights
Ter Stegen and Coutinho were not included in Barca's bid for the match against Alaves
Zidane on creating the super League: I've Heard about it, but I have enough worries. We can't even enjoy the wins
Zinedine Zidane: Benzema's Criticism won't hit Vinicius. I used to do it myself, and I was also scolded
Maradona on a gift for the 60th anniversary: The disappearance of the pandemic and the scudetto for Napoli
Barcelona will try to buy Eric Garcia again in January. The deal must be approved by the club's new President