Czech Republic

Prolévání krve nevěřících je pro něj zdrojem radosti. Dostal 30 let

Vilus, kterı konvertoval k islámu ve vìku 21 let, byl podle obžaloby souèástí teroristickıch aktivit v letech 2013 až 2015. 

Prokurátorùm se nepodaøilo prokázat, že obžalovanı sám nìkoho zabil, pøesvìdèili však soudce, že byl èlenem organizované skupiny, která mìla na svìdomí životy lidí. 

Pøedseda soudního senátu pøi oznamování verdiktu v pátek veèer uvedl, že mohl padnout i doživotní trest, soud ale prı chtìl odsouzenému nechat „jiskru nadìje“. Nárok na podmíneèné propuštìní bude Vilus mít po 20 letech za møížemi.

Agentura AFP jej oznaèuje za ústøední postavu „francouzské teroristické galaxie“. Byl prı jedním z prvních zástupcù své generace, kterı se dostal do øad IS v Sırii, a také je jedním z mála lidí, kdo se z Blízkého vıchodu vrátili a jsou stále naživu. Zatèen byl pøed pìti lety v Turecku, když se chystal odletìt do Prahy.

Prokurátoøi u soudu tvrdili, že Vilusovım cílem bylo stanout v èele skupiny støelcù a sebevražednıch atentátníkù, kteøí útoèili v Paøíži v listopadu 2015. Toto tvrzení ale rovnìž nebylo dokázáno. Obžalovanı jakékoli napojení na sérii útokù ve francouzské metropoli, která pøipravila o život 130 lidí, odmítl. U soudu ale poprvé pøiznal, že syrská bojištì opustil s cílem „zemøít se zbranìmi v rukách“.

„Prolévání krve nevìøících je pro nìj zdrojem radosti,“ uvedl státní zástupce, kterı vedl tım prokurátorù. Obžaloba nemìla k dispozici mnoho svìdkù a tak se vıraznì opírala o videa šíøená na internetu Islámskım státem, píše Reuters. Vilus na jednom z nich pøihlíží popravì dvou mužù na ulici na vıchodì Sırie.

Obžalovanı soudu øekl, že se k této události dostal náhodou po cestì z mešity a že násilnou ideologii IS už zavrhl.

Football news:

Thomas Tuchel: If both legs were intact, you could have seen my 40-meter sprint
PSG saved Tuchel's pet: Choupo-moting got everyone for free, managed not to score from a centimetre, and now pulled Paris to the semi-finals of the Champions League
Gian Piero Gasperini: The worst part is that we were so close. I can only thank the guys
Neymar was the player of the match Atalanta-PSG. He gave an assist
ПС PSG suffered through the entire quarter-final and turned it over in 149 seconds. Lifted the Italian curse and went so far in the Champions League for the first time in 25 years
ПС PSG's pain was transformed into happiness: in three minutes, the suffering stars turned into celebrating kings
The club from Italy won't win the Champions League for the 10th year in a row. This is an anti-record