Czech Republic

Prymula: Vláda o návratu žáků 1. stupně ZŠ do škol rozhodne koncem týdne, čísla jsou ale nepříznivá

Všechny školy s vıjimkou mateøskıch a speciálních jsou od 14. øíjna zavøené a pøešly na povinné distanèní vzdìlávání. Opatøení má trvat zatím do 2. listopadu. Prymula pùvodnì slíbil, že první stupeò základních škol se pak bezpodmíneènì vrátí do lavic. Pozdìji ale pøipustil, že kvùli nelepšící se situaci nebude možné to dodržet. Návrat do ostatních škol podmínil Prymula už døíve slábnutím epidemie.

V pondìlí ministr uvedl, že problematika èásteèného znovuotevøení škol je v souèasnosti nejcitlivìjší. „Situace je opravdu nepøíznivá a ukáže se na sklonku tohoto tıdne, jestli budeme schopni pustit první stupeò. Zatím èísla opravdu pøíznivá nejsou. Uvažujeme i o variantì, že by byl tøeba jen první, druhı roèník. Rozhodne se na základì dat a ta v tuhle chvíli nepøíznivá jsou,“ øekl.

Už na jaøe vláda kvùli koronaviru zavøela školy 11. bøezna. Na rozdíl od souèasnosti nebyla vıuka na dálku povinná. Školy se zaèaly postupnì v omezeném režimu otevírat v kvìtnu a èervnu, ale èást dìtí se až do konce školního roku uèila z domova. Do nového školního roku stát vstupoval s tím, že se školy budou zavírat nanejvıš lokálnì podle situace v jednotlivıch regionech a podílu nakaženıch v jednotlivıch školách.

Football news:

Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021