Czech Republic

Trump zbavil svého exporadce trestu vězení. Máš po starostech, řekl mu

Informaci oznámil Bílı dùm. Stone byl loni shledán vinnım v sedmi bodech obžaloby vèetnì lhaní Kongresu, ovlivòování svìdka a maøení vyšetøování. Trest mu soud vymìøil letos v únoru, do vìzení mìl sedmašedesátiletı Stone nastoupit pøíští tıden v úterı. 

Stoneovi obhájci požadovali podmíneènı trest s poukazem na jeho vìk, zdravotní stav a èistı trestní rejstøík. Prokuratura pùvodnì navrhovala trest v rozmezí sedmi až devíti let.

„Roger Stone již velmi trpìl,“ uvedl v prohlášení Bílı dùm. „Bylo s ním zacházeno velmi nespravedlivì, stejnì jako s mnoha dalšími v této kauze. Roger Stone je nyní volnı muž!“ dodal.

Trump k uchránìní Stonea pøed vìzením využil zmírnìní trestu, které na rozdíl od udìlení milosti nevymaže odsouzení za spáchání trestného èinu, upozornila agentura Reuters.

Stone agentuøe AP popsal, že mu Trump zavolal v pátek veèer, aby mu øekl, že má po starostech.

„Prezident mi øekl, že se rozhodl, jako akt shovívavosti, plnì zrušit mùj trest, a vyzval mì, abych energicky pokraèoval ve svém odvolání a obhajobì,“ øekl Stone telefonicky z Fort Lauderdale na Floridì, kde oslavoval se svımi pøáteli. „Je tu tolik lidí, kteøí otevírají lahve šampaòského,“ dodal. Pøed svım domem ve Fort Lauderdale se objevil v masce s nápisem Svobodnı Roger Stone.

Demokratickı zákonodárce a pøedseda vıboru pro tajné služby americké Snìmovny reprezentantù Adam Schiff prezidentùv krok odsoudil. „Trump tak jasnì ukazuje, že v Americe jsou dva justièní systémy: jeden pro jeho kriminální pøátele a jeden pro všechny ostatní,“ prohlásil.

Odsuzující reakce zaznìly i od dalších vıznamnıch demokratickıch pøedstavitelù. Senátor Mark Warner, kterı v horní komoøe Kongresu zasedá ve vıboru pro zpravodajské služby, øekl: „Spojené státy byly založeny na vládì práva. Zdá se, že náš prezident má pro to jen pohrdání.“

Mluvèí Trumpova demokratického volebního oponenta Joea Bidena, Bill Russo, obvinil Trumpa ze zneužívání pravomocí „nièením norem a hodnot, èímž naše zemì dává signál zbytku svìta.“

Football news:

Real can sell Hames to Atletico for 10-15 million euros (El Golazo de Gol)
Henrik Larsson on racism: I hope that we will be able to eradicate this huge problem. Evil will never overcome good
Manchester City wants to buy 5 more players this summer. The club is Interested in Lautaro and Felix
West ham midfielder Antonio is the best player in the Premier League in July. He scored 8 goals in 7 matches
Brih is scheduled for the Manchester City – Real Madrid match. Zweier will judge the Juventus-Lyon game
Fulham returned to the Premier League, earned 135 million pounds and destroyed the fairytale of Brentford. Everything was decided by the trick of the defender and a stupid mistake of the goalkeeper
Fabinho: this Liverpool will be remembered forever. The title in the Premier League is special, because we had to wait so long