Czech Republic

Turecký amulet je v islámu zakázán. Muslimy ochrání jen Alláh, řekl úřad

„Postoje, chování a pøesvìdèení, které pøikládají koneènı úèinek komukoli jinému než Alláhovi, jsou v našem náboženství zakázány. Tudíž ani nošení nazaru a podobnıch vìcí na krku èi kdekoli jinde s oèekáváním ochrany se nedovoluje,“ citoval rozhodnutí úøadu Diaynet tureckı zpravodajskı server Duvar, kterı je èasto kritickı k vládì.

Modré sklíèko s bílım a tmavım kruhem uprostøed, jemuž se v Turecku øíká nazar èi oko zla (proti zlému uhranutí), se používalo už v Osmanské øíši. Má chránit pøed zlımi silami a èasto se dává také batolatùm jako amulet.

Lidé si ho vìší na dveøe, aby chránil jejich obydlí, taxikáøi ho mají na zrcátkách v autech, mnozí ho nosí tøeba na klíèích. Turci vìøí, že tento amulet chrání jeho nositele tím, že absorbuje zlo a špatnou energii.

Symbol modrobílého oka mìla na svıch letadlech i turecká soukromá spoleènost Fly Air, která už ale zanikla. V Turecku se s ním turisté setkávají na každém kroku a jako suvenır si mohou koupit modrobílé pøívìšky ve tvaru oka, šperky èi všelijaké suvenıry s tímto motivem.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7