Czech Republic

Už je toho na jeden kraj nějak moc, říká moravskoslezský policejní ředitel

„Jedinì k frenštátské tragédii lze nynìjší pøípad pøipodobnit. A samozøejmì nelze nevzpomenout na prosincovou støelbu v ostravské fakultní nemocnici. Už je toho na jeden kraj nìjak moc,“ povzdychl si. 

Spekulovalo se o rychlosti pøíjezdu hasièù, ale za jak dlouho tam byla vaše hlídka?
Podle pøedbìžnıch informací zhruba za dvì až tøi minuty, ještì pøed hasièi. Vím, že jeden policista byl s nimi i v domì. Mluvil jsem s ním, byl celı mokrı a nadıchal se kouøe, museli mu dávat kyslík. Ale je v poøádku.

Údajného pachatele prı zadrželi mìstští policisté, kteøí ho pak pøedali vám...
Øíkejme zatím zadrženı podezøelı. Nemám informace, jak pøesnì to bylo. Jen vím, že stál pøed domem a hlídka, a už mìstskıch policistù nebo našich, pojala podezøení, že by s tím mohl mít nìco spoleèného a zadržela ho.

Už jste toho muže vyslechli a pøípadnì obvinili?
Promiòte, nechtìl bych, aby vyšetøování bylo v pøímém pøenosu v médiích.

Údajnì poté byl v nìjakém zdravotnickém zaøízení. V nemocnici nebo na psychiatrickém vyšetøení?
Skonèil na ošetøení v nemocnici, protože byl požárem také nìjak zasažen, ale podrobnosti neznám.

Potvrdíte, že se v bytì konala rodinná oslava? A jak velkı byt to vlastnì byl?
Do bytu jsem nešel, takže velikost nevím, ale okna jsou ze dvou stran, takže byl asi vìtší. Oslavu ještì nemohu potvrdit, ale každopádnì tam bylo více lidí, než tento byt obıvalo obvykle.

Football news:

Hans-Dieter flick: Bayern players had to overcome the pain threshold to beat Sevilla
Julen Lopetegui: Neuer is an incredible goalscorer. Sevilla didn't use their chances
You should see Goretzky's goal again. Muller's goal and levandowski's discount - the magic of mutual understanding 🤝
Ivan Rakitic: We saw how important Neuer is for Bayern
Mueller - the best player of the match for the UEFA super Cup between Bayern Munich and Sevilla
Sevilla have five defeats in matches for the European super Cup. This is an anti-record
Bayern won 4 trophies in a year. To repeat Barca's record, you need to take two more