Czech Republic

V domovech seniorů začne příští týden plošné testování na koronavirus, cílem je izolovat nakažené

Vısledky u antigenních testù jsou do 15 minut. Pøi vıtìru z nosohltanu štìtièkami pøi PCR testu se zjišuje genetická informace viru v ribonukleové kyselinì (RNA). Získání vısledkù je nároènìjší a trvá vıraznì déle. Testy jsou ale také spolehlivìjší.

„Klíèové opatøení, které chceme u seniorù aplikovat už od pøíštího tıdne, je využití antigenních testù. Chceme je používat plošném režimu. Tam, kde zjistíme, že jsou pozitivní ve vìtším mìøítku, bude celı domov protestován PCR testy,“ uvedl Prymula. Podle nìj plošné testování umožní zachytit nákazu, pacienty pak bude možné izolovat od zdravıch.

Podle statistik roste poèet domovù, kde se nákaza objevila. Pøibıvá také nakaženıch seniorù, a to v prùmìru 1600 dennì. Od prvního øíjna testy nákazu potvrdily u 25 000 lidí nad 65 let. Nyní tvoøí senioøi 14 procent lidí s covidem. Osoby nad 75 let pak pøedstavují 6,5 procenta nakaženıch.

Football news:

Roy Keane: Tottenham's Players are not good enough to take the title
Maradona's Doctor: There was no medical error. I did everything I could
Milan will discuss the future of Braim Diaz with Real Madrid in the coming months
Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds