Czech Republic

VIDEO: Kapela Sarah & The Adams má klip ke skladbě Pověz mi

„Ve videoklipu jsem chtìla zachytit intimitu a zároveò skrytou divokost písnì,“ pøibližuje námìt Šárka Adámková. Kapela a režisér David Van se rozhodli použít maringotku, která je pro nì symbolem obojího a stala se na pár dní jejich domovem. Nastìhovali se do ní se vším, od nádobí pøes retro fotky zpìvaèèinıch rodièù po hudební nástroje a sbírku jejích šatù.

„V maringotce vznikl jakısi náš malı vesmír, ve kterém nic není problém, a já doufám, že pøesnì taková energie dıchá i ze samotného videoklipu,“ popisuje dojmy z natáèení Šárka Adámková.

Celım videoklipem se táhne ještì jedna dìjová nit, kde zpìvaèka zaznamenává na polaroid ne zcela typické momentky ze svìta kolem sebe. „Pro mì opìt dùležitı symbol zdánlivì nedùležitıch okamžikù našeho života, kterıch si ale stojí za to všimnout a uchovat si je v srdci,“ doplòuje Adámková.

Football news:

Barcelona are working on extending their contract with Fati. Mendes wants the player got a raise
Hames will miss the Premier League match with Southampton
Goetze scored two goals in his first two games for PSV
Real Madrid are paying the price for a stupid sale to Ronaldo. No one to score. Calderon on the club's problems
Ozil posted a GIF of himself at work in the office: Forward, Arsenal
The Slovenian youth team wants to expel the tyrant coach: he is Against warm-UPS, forbids sleeping on planes and celebrating goals
Ozil on the rapid match: I'll support Arsenal at the TV. I bet on a 4-1 win