logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Denmark

Det er på tide at gøre noget

Da Eva Kjer Hansen for nylig vendte tilbage til posten som ligestillingsminister, måtte hun konstatere, at der stort set ikke var sket nogen fremskridt, siden hun forlod posten for elleve år siden. Havde Eva Kjer Hansen fået posten som økonomiminister eller sundhedsminister, så havde ti års stagnation utvivlsomt kaldt på store ord og radikale tiltag.

Men da Eva Kjer Hansen den 23. juni blev interviewet i Politiken, så var der ingen nyheder på vej, blot venlige tanker om dialog og bekymring for omfanget af seksuelle krænkelser mod yngre kvinder. Ministeren vil altså fortsætte den politik, som gennem de sidste årtier har vist sig fuldstændig ude af stand til at skabe resultater.

Der skal ikke nødvendigvis radikale tiltag til for at sætte en udvikling i gang. I de andre nordiske lande har fædreorlovsregler givet fædrene mulighed for få mere tid med deres børn. Den mulighed har fædrene glade taget imod. Samme mulighed ser danske fædre nu også ud til at få som følge af et nyt EU-direktiv.

Men er det EU alene, der skal drive den danske ligestilling fremad? Kan vi ikke gøre det bare en anelse bedre? Hvad nu hvis vi med små tiltag kunne sætte en positiv effekt i gang?

Vi kunne for eksempel tage ved lære af England. I april 2018 skulle alle engelske virksomheder med mindst 250 ansatte for første gang offentliggøre deres løngab på en statslig hjemmeside. Der var tale om en meget simpel indmelding af få tal: det gennemsnitlige løngab mellem de mandlige og kvindelige ansatte på virksomheden, de mandlige og kvindelige ansattes fordeling på 4 lønkvartiler samt oplysninger om, hvor mange i virksomheden der fik bonus og bonussens fordeling på køn.

En simpel løsning med stor effekt. Medierne dækkede løngabet tæt. Men langt mere positivt er det, at virksomhederne har meldt sig på banen. På mange store virksomheders hjemmesider ligger nu rapporter, der forklarer om virksomhedens løngab og årsagen hertil. Men ikke nok med det. Virksomhederne har iværksat strategier og programmer for at få flere kvinder ind i de fagområder, hvor de er underrepræsenteret, og mål for, hvor mange kvinder virksomhederne vil have på de forskellige ledelsesniveauer.

Den engelske direktør for Siemens i England, Juergen Maier, udtalte eksempelvis: »Offentliggørelsen af vores løngab mellem kønnene er en god lejlighed til at bruge oplysningerne til at sætte mål, til at dele bedste fremgangsmåder og til at måle fremgangen. Hver eneste leder i vores virksomhed stræber efter betydelig forbedring«.

Ledende partner hos revisionsfirmaet Ernst and Young udtalte: »Offentliggørelsen af vores løngab for både køn og etnicitet hjælper os med, at vi har et lige og opretholdt fokus internt på at forbedre målingerne af diversitet. Vi håber også at fremme forandring gennem at opfordre andre virksomheder til at følge samme tilgang. For Ernst and Young er det kommercielt uomgængeligt og en del af vores forretnings formål at arbejde for en bedre fungerende verden, fremme diversitet og inddragelse i vores egen virksomhed og at bidrage til forandring bredt i samfundet«.

Også danske virksomheder som Mærsk og H+H har udtalt sig positivt om loven i dagbladet Børsen.

Themes
ICO