logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Denmark
An article was changed on the original website

FN til den danske regering: Stop Blackstone der presser huslejer op til det dobbelte - »det er foragteligt«

Politiken har tidligere skrevet om Holckenhus med en række kunstnerlejligheder, som blev købt af 360 North, en ejendomsinvestor, der samarbejder tæt med den amerikanske kapitalfond Blackstone - og om det røre, købet vakte, fordi kunstnerne frygtede at blive smidt ud. Foto: Finn Frandsen

FN-rapportør mener, at det er i strid mod menneskerettighederne, at kapitalfonde opkøber billige danske boliger for at renovere dem og hæve huslejen for at tjene hurtige penge. Boligminister Ole Birk: »FN er enøjet politisk«.

Danmark

Navnet kan lyde lidt truende: Blackstone. Og hver gang den amerikanske kapitalfond køber ejendomme op, ryster lejerne da også i bukserne og kjolerne, for så ved de, hvad der kan være på vej: Huslejestigninger – nogle gange op til en fordobling.

I Danmark har Blackstone opkøbt mange boligejendomme, som har fået lejerne på barrikaderne.

Men nu prøver FN at lægge pres på den danske regering for at få stoppet den udvikling.

I et brev, som den danske regering modtog mandag, kritiserer FNs særlige rapportør for retten til en bolig, Leilani Farha, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og hans ministre for at have gennemført love, »der gør det muligt for hidtil usete mængder af global kapital at blive investeret i danske boliger alene med det formål at akkumulere rigdom«.

»I strid med Danmarks internationale forpligtelser er investering i boliger blevet løsrevet fra dets centrale formål: at skabe et sted, hvor mennesker kan leve i sikkerhed og værdighed«, hedder det videre i brevet, hvor der også står, at »en hidtil uset dominans af uregulerede finansielle markeder og selskaber på boligmarkedet har ødelæggende konsekvenser for lejerne«.

FN’s særlige rapportør gør i den forbindelse opmærksom på, at udenlandske investorer stod for 71 procent af alle ejendomsopkøb i København i 2017, og at Blackstone nu efter to års indkøb råder over 136 danske ejendomme købt gennem den danske partner, North 360.

Fupmodernisering?

Leilani Farha peger i brevet på, at hvis en udlejer i Danmark laver nyt køkken og badeværelse for bare 250.000 kroner, kan lejen i visse tilfælde sættes op til det dobbelte, når en ny lejer rykker ind. Og hun peger på, at North 360 gør netop dét med det eneste formål at kunne få mere ind i lejeindtægt.

FN-rapportøren skriver videre, at der er eksempler i København på lejere, der har fået penge af udlejeren for at forlade deres boliger, så en ny lejer kan rykke ind til en meget højere leje.

»Dette fører til et konstant stigende huslejeniveau«, står der i brevet.

Breve med en lignende appel er samtidig sendt til regeringerne i USA, Irland, Spanien, Tjekkiet og Sverige.

Leilani Farhas aktion kommer samtidig med at filmen »Push« ntop har haft premiere på filmfestivalen CphDox i København. Filmen handler om, at boligpriserne er eksploderet i verdens storbyer og familier i stort tal skubbes ud af deres hjem, og hvordan Leilani Farha arbejder for at presse regeringer verden over til modarbejde den udvikling.

Mandag aften havde Politiken lejlighed til en kort samtale med Leilana Farha, hvor hun forklarede, at hun forventer »et konstruktivt svar« fra den danske regering på brevet.

Leilana Farha afviser, at det er nok at bygge flere boliger for at undgå huslejestigninger i en by som København.

»Blackstone æder eksisterende boliger op. Hvorfor skulle en regering ikke beskytte dem? Det, som Blackstone gør, er faktisk ret ækelt: De undersøger nøje, hvor der er boliger, som de kalder »undervurderede«. Men det er jo bare steder, hvor der bor mennesker med lave indtægter, der betaler overkommelige huslejer. Blackstone går så ind og renoverer og sætter priserne op for at gøre deres investorer glade. Det er et stort problem, at de æder betalelige boliger op på bekostning af sårbare befolkningsgrupper«, siger Leilana Farha.

Malmøs borgmester har i denne måned skrevet under på at deltage i FN-initiativet The Shift, som er global bevægelse for at sikre, at boliger ses som en social ret i stedet for blot en vare, der kan handles med af internationale spekulanter. Byer som Amsterdam, Montreal, Barcelona og Berlin er med i samme initiativ, som Leilana Farha også er initiativtager til.

FN er blevet politisk

I forbindelse med filmforevisningen mødte Politiken mandag aften også boligminister Ole Birk Olesen (LA), der endnu ikke havde set brevet fra FN-rapport Leylani Farha. Men han var overrrasket over at høre, at et FN-organ mener, at Danmark kan være i gang med at bryde menneskerettighederne ved at lade Blackstone operere i landet, som de gør.

»Ja, det er en menneskeret at have en bolig, men det er vel ikke en menneskeret, at det skal ske i en bestemt by eller et bestemt sted i København K. Det er meget interessant, at FN siger det – og at FN er så enøjet politisk. Det bliver spændende at læse brevet«, sagde Ole Birk Olesen.

Men er der ikke en sag for en dansk minister med kapitalfonde, der jokker prisen på danske boliger op gennem renoveringsprojekter, som alene har til formål at skaffe indtægter fra højere huslejer?

»Jeg er helt sikker på, at der er konkrete situationer, hvor udlejere opfører sig dårligt eller ulovligt. Så kan man klage til huslejenævnet eller til Lejernes LO. Men jeg har ikke hørt noget om, at Lejernes LO fører sager mod Blackstone«.

Forværring

Direktør i Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen, er ikke i tvivl om, at Blackstones indtog i Danmark er udtryk for, at »den internationale kapital søger nye placeringer på ejendomsmarkeder mange steder på kloden«.

»Det hører vor tid til med stor mangel på billige boliger i verden. Det er en mangel med mange ansigter, men et af problemerne er moderniseringer som dem Blackstone laver, fordi de får huslejen i vejret, og dermed er med til at forværre en i forvejen slem situation«.

Demonstration foran Frederiksberg Rådhus i januar i forbindelse med salget af ejendomme i Den Sønderjyske By til kapitalfonden Blackstone.

Huslejen i mange ejendomme fra før 1992 er i en række kommuner beskyttet via lovens bestemmelse om omkostningsbestemt husleje, som betyder, at lejen er beregnet ud fra de udgifter, udlejeren har til at drive ejendommen.

Men foretager ejeren en gennemgribende istandsættelse efter en særlig paragraf 5.2, kan huslejen i stedet sættes i forhold til »det lejedes værdi« – efter hvad lignende boliger i området koster.

»Og jo flere boliger, der sættes i stand og får løftet huslejen, jo mere vil det lejedes værdi tendere til at stige. Det er altså en selvforstærkende effekt«, forklarer Curt Liliegreen.

Hvert år renoveres 2.000 boliger i Danmark efter 5.2-reglen, og direktøren for Boligøkonomisk Videncenter kan godt se for sig, at det tal stiger i fremtiden, hvis Blackstone og andre større aktører ser sig endnu mere sultne på den danske boligmasse.

»Det kan være en rigtig god forretning med den slags gennemgribende moderniseringer. Men udbyttet kan være ude af proportioner, fordi brugsværdien for lejerne ikke nødvendigvis er forbedret tilsvarende«, påpeger Curt Liliegreen.

At de danske byer nu mærker presset på huslejerne er først og fremmest resultat af den urbanisering – altså flytning mod de store byer – som Curt Liliegreen ikke tror, der er meget at gøre ved.

»Boligudbuddet kan ikke følge med, priserne presses op, og de, der ikke har råd, skubbes længere ud i periferien. Det kan man kritisere. Men man kan også spørge, om det trods alt ikke er rimeligt at skulle pendle 10-20 kilometer til og fra jobbet med det kollektive transportnet. Det dør vi vel ikke af. Andre vil sige, at det giver bedre mobilitet i samfundet, hvis vi sikrer blandede nabolag. Det er den den model, vi traditionelt har været tilhængere af i Skandinavien. Men det er altid legitimt at spørge, om det har overlevet sig selv«.

Redaktionen anbefaler:

Themes
ICO