logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Denmark
An article was changed on the original website

Lad industri og hospitaler samarbejde

Det kræver flere kræfter at løse en ny opgave end at gøre, som man plejer.

Udvikling tager tid og kræfter, og der bør – ligesom med investeringer i nye behandlinger og nyt udstyr – være en erkendelse af, at indsatsen sjældent tjener sig ind i løbet af et år. Men der er utålmodighed i styringen af den offentlige sektors budgetter, der kun laves for ét år ad gangen.

Derfor har Socialdemokratiet fat i noget af det helt rigtige, når de i et forslag taler om både flerårige budgetter, lokale aftaler og tilskyndelse til nye løsninger.

Tillad os at tage et eksempel:

I kliniske forsøg tilbyder læger i samarbejde med lægemiddelindustrien patienterne ny eksperimentel behandling på de offentlige sygehuse. De kliniske forsøg giver uhelbredeligt syge patienter nyt håb og nye muligheder, og de bidrager til at dokumentere medicinens effekt og bivirkninger.

Derudover er kliniske forsøg også en indirekte kilde til indtjening for et økonomisk presset sundhedsvæsen, fordi sygehusene sparer udgifter til medicin og behandling af de patienter, der medvirker i forsøgene.

Lægemiddelproducenten betaler nemlig regningen. Det er en rigtig god løsning, der gavner alle.

Når en afdeling på et sygehus indvilger i et samarbejde om afprøvning af ny medicin i dag, indebærer det en række arbejdsopgaver med registrering, protokoller og lignende, som er afgørende for forsøgets resultater. Afdelingens udgifter og merarbejde bliver kompenseret, men gevinsten – knap én million kroner per forsøg – bliver indkasseret af sygehusledelsen eller regionen og ikke af afdelingen.

Det er ikke en model, der styrker incitamenterne til samarbejde om at udvikle nye behandlinger. Derfor er vi meget glade for, at Socialdemokratiet tilskynder til nye løsninger med deres forslag.

Når læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale løber stærkt, skal der være en gulerod, hvis man skal påtage sig ekstra arbejdsopgaver. God ledelse og økonomiske incitamenter er afgørende.

De, der yder, skal også opleve, at der kommer noget igen. Ikke til dem selv, men til afdelingen, kollegerne, fællesskabet. Der skal være belønning for at udvikle nye løsninger – ellers er det for nemt at gøre, som vi plejer.

Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen og adm. direktør, Dansk Lægemiddel Information

Themes
ICO