logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Denmark

Peter Singer: Den traditionelle familie har mistet sin moralske forrang

I sidste måned i Abu Dhabi mødtes pave Frans med Ahmed el-Tayeb, storimam ved al-Azhar-Universit i Cairo (verdens førende institution for udlægning af sunni-islamisk lov).

Resultatet af mødet blev, at de to religiøse ledere underskrev et ’Dokument for Menneskeligt Broderskab og Sameksistens’, hvori de opfordrer trosfæller og globale ledere til tolerance og fred – og til et opgør med »det moralske og kulturelle forfald verden i dag er ramt af«.

Et centralt aspekt i det påståede forfald vedrører familieliv:

»At angribe familien som institution, at nedgøre den eller så tvivl om dens vigtige rolle,« hævder paven og storimamen, »er en af vor tids farligste onder.«

Videre hedder det:

»Familien er samfundets og menneskehedens grundvold« og: »Det er afgørende at bringe børn til verden, opfostre dem og sikre dem skolegang, solid moralsk dannelse og tryghed i hjemmet.«

Themes
ICO