logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Denmark

Selvmordslægen har fået sin dom

Den pensionerede læge Svend Lings, 76, er i en domsmandsret ved Retten i Svendborg onsdag eftermiddag blevet idømt 40 dages betinget fængsel for at have bistået tre navngivne personer til at begå eller forsøge på at begå selvmord.

Han har i sagen også været tiltalt for at udskrive medicin til patienter velvidende, at medicinen skulle bruges til selvmord.

Dommen i den højst usædvanlige og stærkt principielle sag er blevet offentliggjort klokken 13.

På sagens sidste dag er der ikke blevet holdt et egentligt retsmøde, men byretten har altså nu med afgørelsen sat et i al fald foreløbigt punktum.

Svend Lings, som har nægtet sig skyldig i anklagerne mod sig, har fra begyndelse til slut ikke har rystet så meget som en millimeter på hånden og veget fra sin principielle holdning om, at ethvert menneske har ret til at bestemme over sit eget liv.

Af samme grund mener han, at ethvert menneske dermed også har ret til selv at bestemme, hvornår man ikke længere ønsker at leve.

Han, som er stifter af netværket Læger for Aktiv Dødshjælp, har overfor B.T. beskrevet, hvordan han hver eneste dag året rundt får flere henvendelser fra folk, der er uhelbredeligt syge og ikke har andet end døden og en smertelig tid før døden at se frem til:

»Jeg mener, et samfund er moralsk forpligtet til at hjælpe, når et alvorligt lidende menneske er i nød. Det er et kynisk samfund, der ignorerer svært og uhelbredeligt syge,« siger Lings, der sidste år af Styrelsen for Patientsikkerhed blev frataget sin autorisation som læge.

»Hver dag får jeg henvendelser fra folk. Mellem en og fire gange dagligt er der nogen, som kontakter mig ved at ringe, maile eller skrive et papirbrev. De er uhelbredeligt syge allesammen og har det ganske forfærdeligt. Ud over ønsket om at få lov at dø har de ofte et stort talebehov, så jeg spiller også rollen som sjælesørger. Jeg mener, det er min pligt at hjælpe disse ulykkelige mennesker,« siger den tidligere overlæge, ph.d., og leder af Arbejdsmedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital.

I sagen har også den pensionerede psykiater, 83-årige Frits Schjøtt, været tiltalt.

I modsætning til Svend Lings har Frits Schjøtt hele tiden erkendt tiltalen mod sig - at han har udskrevet medicin til patienter, der ønskede at dø.

Medicinen udskrev han på opfordring fra Svend Lings, som ikke længere selv kan udskrive recepter, efter Styrelsen for Patientsikkerhed sidste år fratog ham hans autorisation.

Frits Schjøtt blev idømt 14 dages betinget fængsel.

I procedurerne i det sidste retsmøde inden afsigelsen af dommene procederede anklager Kirsten Flummer for henholdsvis minimum 12 måneders ubetinget fængsel til Svend Lings og fire måneders fængsel til Frits Schjøtt. Med de netop afsagte domme har retten altså besluttet at lægge sit strafniveau betydeligt under dette. Men er altså kommet frem til domfældelse.

Sagen mod de to fynske læger er højst principiel og har fået den offentlige diskussion for og imod aktiv dødshjælp til at blusse op igen.

Svend Lings har allerede ved indledningen af sagen fastslået, at han vil anke byrettens afgørelse til landsretten, hvis dommen ville gå ham imod.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO