logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Denmark

Udsat skolestart: Kommuner med færre pædagoger siger oftere nej

Kommuner med lave normeringer i børnehaverne er også mere tilbøjelige til at afvise at lade børn starte et år senere i skole, viser ny analyse.

I de kommende uger får forældre landet over besked om, hvorvidt deres børn får lov til at starte et år senere i skole. Men andelen af børnehavebørn, der får tilladelse, fordi de ikke er skoleklar, svinger markant fra kommune til kommune.

Nu viser en analyse baseret på data fra 630.000 børn fra uddannelsestænketanken DEA, at kommuner med lave normeringer i daginstitutionerne i mindre grad bevilger skoleudsættelse. Omvendt er der i kommuner med flere pædagoger i børnehaverne også en større andel af børn, der får udskudt skolestarten.

»En forklaring kan være, at pædagogerne i institutioner med lave normeringer har mindre tid til at screene børnene for behovet for skoleudsættelse, fordi de er færre voksne per barn«, siger Kristian Thor Jakobsen, cheføkonom i DEA:

»Der kan samtidig også være nogle økonomiske hensyn i kommunerne, der kan betyde, at de prioriterer anderledes«.

I Kalundborg Kommune får kun 2,3 procent af børnene skoleudsættelse, så de først starter i skole i det kalenderår, hvor de fylder 7. I nabokommunen Odsherred får 10,5 procent af børnene tilladelse til skoleudsættelse. Kalundborg har 6,9 børn per ansat i daginstitutionerne. I Odsherred er der 5,8 børn per ansat.

Tendensen slår også igennem på landsplan. I kommuner med 6 børn per voksen i daginstitutionerne får 7,5 procent skoleudsættelse. I kommuner med 7 børn per voksen får kun 5 procent skoleudsættelse.

Forskere har flere gange påvist, at skoleudsættelse for børn, der eksempelvis er født sidst på året, har en gavnlig effekt på børnenes faglige og sociale udvikling.

Herlev-borgmester Thomas Gyldal (S), der er formand for Kommunernes Landsforenings børne- og undervisningsudvalg, afviser, at kommunerne tænker med pengepungen, når de skal vurdere skoleudsættelse:

»Der er ingen økonomisk sammenhæng. Vi har en lovgivning, der siger, at børn skal starte i skole i det år, de fylder 6 – det er den lovgivning, som kommunerne skal forholde sig til«, siger han.

Andelen af børn, der får udsat deres skolestart, er på landsplan faldet fra 17 procent i 2007 til 7 procent i 2016.

Themes
ICO