logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Estonia

Eesti kõrgkoolides esineb soolist ja seksuaalset ahistamist

Uuringu korraldaja Ehti Järv sõnas, et kuigi Eestis samalaadset uuringut veel tehtud pole, siis ei ole alust arvata, et siin oleks olukord parem kui välismaal.

„Üks uuringu tegemise motivatsioone oli teadmine üksikutest ahistamise juhtumistest meedia või üliõpilaste pöördumiste kaudu üliõpilasesindustesse. Juba läbiviidud uuringu etappide tulemusel saame öelda, et Eesti kõrgkoolides esineb soolist ja seksuaalset ahistamist,“ ütles Järv.

Uurimistöö eeskujudeks on mõned välismaised raportid Ameerika, Austraalia ja Suurbritannia kõrgkoolide kohta, ütles Järvi. Kõigist kolmest uuringust on välja tulnud, et ahistamiste ohvriks satuvad tihedamini naised. Rohkem kogemusi on ka mittebinaarsete sooidentiteetide esindajatel, kellel meestele vastandudes on suuremal määral kogemusi füüsilise vägivallaga, mis mõjutab nende valikuid edasises õpitees või karjääris.

Doktorante ohustavad pigem töötajad

EÜKL-i kodulehel on kirjas, et uuringu eesmärgiks on kirjeldada soolist ja seksuaalset ahistamist Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides üliõpilase ja õppejõu, aga ka üliõpilastevahelistes suhetes. Uuringus püütakse välja selgitada osalejate arusaam võimusuhetest ülikoolis, professionaalsete suhete piiridest ning teada saada osalejate enda isiklikest kogemustest ahistamisega.

Lisaks on soorollid ja võimusuhted teravamad stereotüüpsetel "meeste aladel", näiteks reaalteaduste valdkonnas. Uuringud on näidanud, et sooline ja seksuaalne ahistamine takistavad segregatsiooni hariduses ja tööturul ning naiste osakaalu tõstmisel reaalteadustes ja -aladel.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO