logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Estonia
An article was changed on the original website

Euroopa pangandusjärelevalve võtab finantsinspektsiooni luubi alla

Taani ja Eesti finantsinspektsioonide tegevust hakkab uurima Euroopa pangandusjärelevalve.  Foto: EBA

Euroopa pangandusjärelevalve (EBA) uurib, kas Eesti ja Taani finantsjärelevalve asutused on rikkunud Euroopa Liidu õigust seoses Danske panga rahapesule viitava tegevusega.

"EBA alustas 18. veebruaril ametlikku uurimist seoses ELi õiguse võimaliku rikkumisega finantsinspektsiooni ja Finanstisynet poolt seoses rahapesuga seotud tegevusega Danske pangas ja selle Eesti filiaalis," teatas täna EBA.

Uurimist alustati Euroopa Komisjoni kirja peale, milles kutsuti EBAd kasutama kõiki tema valduses olevaid tööriistu, et välja uurida, kas tegemist on olnud veaga Eesti või Taani finantsjärelevalves. Enne ametliku uurimise alustamist pöördus EBA ka mõlema asutuse poole.

Euroopa pangandusjärelevalve on Euroopa Liidu sõltumatu asutus, mille ülesanne on tagada kogu Euroopa pangandussektoris tõhus ja ühtne usaldatavusnormatiivide kehtestamine ja nende täitmise järelevalve. Euroopa pangandusjärelevalve üldeesmärgid on säilitada Euroopa Liidus finantsstabiilsus ja pangandussektori terviklikkus ning tagada nende tõhus ja korrapärane toimimine.

Themes
ICO