Estonia

FOTOD | Vabariigi president andis kahele uuele brigaadikindralile üle auastmetunnused

Brigaadikindral Enno Mõts on teeninud kaitseväe akadeemia ülemana 2016. aastast. Eelnevalt on ta muude ametikohtade hulgas teeninud 2. jalaväebrigaadi ülemana, Lõuna- ja Kirde kaitseringkonna ülemana, KVÜÕA taktika õppetooli ülemana ja Tapa väljaõppekeskuse suurtükiväegrupi ülemana. Brigaadikindral Mõtsa on tunnustatud erinevate autasudega, teiste hulgas Kotkaristi III klassiteenetemärgiga, Kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest ja eeskujuliku teenistuse eest ning Rahuvahelistes Sõjalistes Operatsioonides Osalenu medaliga.

Brigaadikindral Ilmar Tamm on 2019. aastast teeninud Balti kaitsekolledži rakkejaoskonna kursuseülemana. Varasemalt on ta ka teeninud Kaitseliidu peastaabi ülemana, kaitseväe peastaabi ülema asetäitjana operatiivalal, staabi- ja sidepataljoni küberkaitse kompetentsikeskuse Eesti kontingendi ülemana ja üksik-sidepataljoni ülemana. Brigaadikindral Tamme on muu hulgas tunnustatud Kotkaristi V klassi teenetemärgiga, Kaitseväe Eeskujuliku Teenistuse ristiga, Kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest ning Kaitseliidu Eriteenete medaliga.

Traditsiooniliselt annab kõrgemate ohvitseride ehk kindralite auastmed üle president, vanemohvitseride auastmed kaitseväe juhataja.

Football news:

Flick about Lewandowski and the Golden ball: Why not? He laid the foundations
Jurgen Klopp: my two main Champions League favourites are Bayern and Manchester City
Cheryshev made an assist in La Liga for the first time since September
Muller of the victory in the German Cup: a Bit of a sad moment. There were no fans in this final
Lampard on 3-0 with Watford: a dry Win at home, three goals scored-Chelsea played very well
Pulisic on 3-0 with Watford: Chelsea needed this win. We are confident that we can get into the top 4
Rebic scored 9 goals for Milan in 11 Serie A matches