Estonia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

OTSE | Reinsalu: ummiku tekkimine ja kadumine piiril ei ole juhuslik

Stenbocki majas toimuv pressikonverents algas kell 12.

Reinsalu: ummikud piiril on osa süsteemsest tegevusest

Välisminister Urmas Reinsalu märkis, et täna hommikul kõrvaldati Maarjamäe kompleksis see tähiste allee, mis oli mõeldud Eestit taasokupeerinud sõjaväeüksuste mälestamiseks. „Need ei olnud hauatähised, vaid see oli osa Nõukogude võimu taaskehtestamise ülistuskompleksist. Need tahvlid on tänase seisuga kõrvaldatud. Teiste seas oli seal tahvel Tallinna pommitamises osalenud toonasele Nõukogude lennuväe polgule, mille ideelisele järeltulijale Venemaa kauglennuväepolgule omistas Putin mõned aastad tagasi rõhutatult Tallinna nimetuse. Ehk siis Tallinna nimeline polk, mis pommitas Tallinnat,“ rääkis Reinsalu.

Reinsalu lubas, et valitsus jälgib väga tähelepanelikult olukorda piiri taga.

„Need sündmused annavad alust ühemõtteliselt eeldada, et inimeste ummiku tekkimine ja ummiku kadumine ei ole juhuslikud, vaid see on osa mingisugusest süsteemsest tegevusest. Kindlasti on väga tõsine risk, et see süsteemne tegevus võib olla mingit pidi provokatiivne tegevus Euroopa Liidu piiride puutumatuse vastu. Kindlasti on julgeolekuasutused valmis rakendama kõiki profesionaalseid vahendeid, et kaitsta Eesti julgeolekut sellise võimaliku sümmeetrilise ohu esile kerkimise valguses,“ rääkis Reinsalu.

Reinsalu mõistis hukka, et Vene Föderatsioon ei ole võimaldanud sõjapõgenikel piiri ületada ja käsitleb neid hübriidaktsiooni osalisena.

Peaminister Kaja Kallast pressikonverentsil pole, sest ta viibib Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlikul ülemkogul Prahas.

Ühtlasi täieneb registripidaja kontrollikohustus piiriülese liikumise tõendi väljaandmisel.

Registripidaja peab senisest laiemalt jälgima piiriülese liikumise motiive. Muudatus on suunatud sellele, et piiriülest liikumist ei kasutataks eesmärkidel, mis on potentsiaalselt ebaseaduslikud või millega võib kaasneda oht Eesti julgeolekule

4. Välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Seaduse eelnõu

Seadusesse lisatakse volitusnorm, mis võimaldab anda EL toetuse või välisabi meetmete rakendamine halduslepingiga riigi sihtasutusele või riigi osalusel asutatud sihtasutusele, näiteks keskkonnainvesteeringute keskusele. Muudatus võimaldab paindlikult valida toetusprogrammide rakendamiseks koostööpartnereid, kes vaatavad taotlused läbi, hindavad neid, teevad rahastamise otsused ning nõuavad vajadusel raha tagasi.

5. Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi (EMBL) asutamiskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: seaduse eelnõu

Eelnõu kohaselt ühineb Eesti Vabariik Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi (EMBL) asutamiskokkuleppega. 2021. a. esitas Eesti EMBL nõukogule täisliikmeks saamise taotluse ja samal aastal kiitis EMBLi nõukogu Eesti liitumise heaks. Eesti liitumiseks on vaja ühineda EMBLi asutamiskokkuleppega.

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium on üks maailma juhtivaid riikidevahelisi organisatsioone molekulaarbioloogia valdkonnas, mis edendab koostööd Euroopa riikide seas vastavate alusuuringute alal, arendab molekulaarbioloogilisi teadmisi hariduse, meditsiini, põllumajanduse, looduskeskkonna jt valdkondades ning tagab juurdepääsu vastavale tipptasemel teadusaparatuurile. EMBL on üks Euroopa suurtest rahvusvahelistest teadustaristutest ja -keskustest.

EMBLi täisliikmesus avab uusi koostöövõimalusi Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, samuti võimaldab EMBLi liikmesus luua otsekontakte EMBLi võrgustikku kuuluvate maailma juhtivate suurettevõtetega, näiteks ravimifirmad. Eestile huvipakkuv valdkond on personaalmeditsiin (sh personaalne vähimeditsiin) ja sellega seonduv ettevõtlus, lisaks EMBLi laialdane kompetents genoomiandmete analüüsimisel (mh vähirakkude andmed), andmete talletamise kogemus ja tehnoloogiasiirde kompetents. Eesti teadlased saavad konkursi korras kandideerida EMBLis pakutavatele töökohtadele.