Pühapäeva päeval kl 13.11 said päästjad väljakutse Paliverre, kus majas töötas vinguandur.

Hoonesse sisenemisel näitasid ka päästjate mõõteriistad vingugaasi olemasolu. Selgus, et majaelanik oli ahju siibri liiga vara kinni pannud. Päästjad tuulutasid ruumid ja tegid inimesele selgitustööd.

Päästjad leidsid küttekolletest ja soojamüürist palju tuhka, mis takistas majaelanikul ohutult kütteseadmeid kütta. Päästjad eemaldasid küttekoldest tuha ja viisid selle õue. Majaelaniku sugulasel paluti kohale kutsuda korstnapühkija.

Päästeamet tuletab meelde, et kütteseadme siibrit ei tohi liiga vara sulgeda. Vara suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada ainult vinguanduri abil. Enne uue kütteperioodi algust tuleb veenduda, et küttesüsteemid on korras ja tahmast ning pigist puhastatud. Selleks tuleks kohale kutsuda kutseline korstnapühkija.