logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Finland

Eurooppa luo sääntöjä kestävälle taloudelle

Talouden kestävyys on ykkösasia kaikkialla maailmassa. Euroopan visio on selkeä: talouden on autettava luomaan laadukkaita työpaikkoja, menestyksekästä liiketoimintaa ja innovaatioita sekä edistettävä hiili­neutraaliutta. Tieteellistä näyttöä ei käy kiistäminen, ja maailman nuoret vaativat meiltä – täysin oikeutetusti – määrätietoista toimintaa.

Viiden viime vuoden aikana Euroopan komissio on toteuttanut useita toimia, jotka ohjaavat EU:n taloutta kestävään suuntaan. Monet niistä ovat olleet maailman mittakaavassa erittäin kunnianhimoisia. Edistääkseen siirtymistä kertakäyttöajattelusta kohti kiertotaloutta komissio hyväksyi vuonna 2015 kiertotalouden toimintasuunnitelman. Pohjatyö on nyt tehty, jotta esimerkiksi muovin käytössä voidaan siirtyä kiertotalouteen ”valmista, käytä ja heitä pois” -ajattelun sijaan.Toimintasuunnitelma on viitoittanut tietä muun muassa jätteiden vähentämiselle, raaka-aineiden kierrättämiselle ja veden uudelleen­käytölle. Teemme työtä EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Komission pitkän aikavälin visiossa hahmotellaan, miten EU:n taloudesta saadaan vuoteen 2050 mennessä hiilineutraali mutta samalla moderni, kilpailukykyinen ja uusia työpaikkoja luova.

Kestävään markkinatalouteen siirtyminen vaatii huomattavia investointeja, joista ison osan on tultava yksityiseltä sektorilta. Euroopan unioni tarvitsee kymmenessä vuodessa noin 180–290 miljardin euron vuotuiset lisäinvestoinnit saavuttaakseen ilmasto- ja energiatavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. Investointeja vauhditetaan monilla eri tavoilla.Euroopan komissio on esimerkiksi ehdottanut, että EU osoittaisi ilmasto­toimiin neljänneksen vuosien 2021–2027 rahoituskehyksestä eli 320 miljardia euroa.

EU tarjoaa jo nyt mahdollisuuden houkutella yksityisiä investointeja siten, että EU kantaa osan rahoituksen riskeistä. Jo nykyinen Euroopan investointiohjelma ja sen Esir-rahasto osallistuvat ilmastotoimien rahoittamiseen. Sen jatkoksi ehdotetussa Invest EU -ohjelmassa sitoudutaan yksiselitteisesti kohdentamaan ohjelman varoista 30 prosenttia eli lähes 200 miljardia euroa kestäviin investointeihin.

Komission maaliskuussa 2018 julkaisemalla kestävän kasvun rahoitusstrategialla yksityisiä pääomavirtoja pyritään ohjaamaan siten, että ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.Tavoitteena on esimerkiksi ympäristön kannalta kestävään toimintaan liittyvän EU:n luokitusjärjestelmän kehittäminen, vähähiilisyyden vertailuarvojen määrittäminen, vihreiden joukkovelkakirjojen EU-standardin käyttöönotto, EU:n ympäristömerkin myöntäminen kestäville rahoitustuotteille ja sijoittajien velvollisuuksien selkeyttäminen.

Kaikissa toimissa sijoittajille pyritään kertomaan avoimesti ja selkeästi, minkälaista toimintaa pidetään kestävänä.

Luokitusjärjestelmän avulla sijoittajat ja kuluttajat voivat tehdä sijoituspäätöksiä haksahtamatta viherpesuun. Teknisistä seikoista sovitaan vuoden 2019 loppuun mennessä. On tärkeää, että myös jäsenval­tiot pääsevät asiasta poliittiseen sopimukseen mahdollisimman pian.Ehdotettu kestävän rahoituksen kansainvälinen foorumi auttaa varmistamaan, että aloitteita koordinoidaan kansainvälisesti. Tämä on tärkeää, sillä rahoitusmarkkinat ovat maailmanlaajuiset ja ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin.

Sijoittamalla kestävyyteen nyt EU sekä lujittaa markkinataloutta että hillitsee ilmastonmuutosta. Kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien ansiosta kannattava talous ja kestävyys kulkevat ­koko ajan tiiviimmin käsi kädessä. Jo nyt on nähtävissä, että talouskasvu ja päästöjen samanaikainen vähentäminen on mahdollista.

Kestävässä taloudessa piilee valtavasti mahdollisuuksia. Seuraavan komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen on sitoutunut esittämään toimikautensa sadan ensimmäisen päivän kuluessa eurooppalaisen ”green dealin”. Ohjelma vahvistaa EU:n sitoumusta olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa maailmassa. Seuraava askel on tukea kestäviä investointeja ja siirtää niiden painopistettä kohti innovointia ja tutkimusta sekä modernisoida taloutta ja eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa.

Jyrki Katainen

Kirjoittaja on työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja.


All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO