Fortum ja Metsä Group käynnistävät yhteistyössä Business Finlandin kanssa 50 miljoonan euron ExpandFibre-nimisen tutkimus- ja kehitysohjelman. Veturiyritysten haastekilpailussa Business Finland myönsi ohjelmalle 20 miljoonan euron rahoituksen.

Tiedotteessa ohjelman kerrotaan tähtäävän osaksi maailmanlaajuista innovaatioekosysteemiä, jonka sisällä Fortum ja Metsä Group haluavat kannustaa muita yrityksiä entistä voimakkaammin biokiertotalouden edistämistä kohti. Sen raameissa toimivat yritykset voivat myös hakea rahoitusta Business Finlandilta tai Euroopan Unionilta.

”Odotamme innolla yhteistyötä, jossa luomme uusia teknologioita ja konsepteja osana laajempaa innovaatioekosysteemiä”, Metsä Groupin innovaatioryhtiön Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn linjaa.

Kesällä 2020 käynnistyvä ExpandFibre-ohjelma jatkuu elokuun 2024 loppuun asti. Sinä aikana se tähtää uusiutuvista ja kestävistä lähteistä saatavaan sellukuituun. Sen erityiset tutkimusteemat ovat tekstiilit, biokomposiitit, pakkausmateriaalit, muut uudet kuitutuotteet, hemiselluloosa, ligliini, sekä oljen hankinta ja fraktiointi.

“Metsä Groupin toiminta perustuu kestävästi hoidettuihin suomalaismetsiin. Konsernille keskeinen T&K-tavoite on löytää uusia, lisäarvoa tuovia käyttötapoja pohjoisesta puusta saatavalle sellukuidulle”, von Weymarn linjaa.

“Fortum jatkaa myös yhteisön sisällä uraauurtavan biotuotevisionsa toteuttamista, jossa maatalouden tuotannon sivuvirroista saatava olkiraaka-aine ohjataan teolliseen prosessointiin ympäristöystävällisten materiaalien ja kemikaalien valmistusta varten”, Fortumin Bio2X-ohjelman kehitysjohtaja Risto Sormunen.

Rohkaisemalla kansainvälistä biokiertotalousinnovointia ExpandFibre tähtää uusien biotuotteiden kaupallistamisen ja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen.