Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Hoitajat | Lähes 1 000 hoitajaa haluaa eroon ammatti­oikeudestaan

Tänä vuonna jopa 800 lähi- tai sairaanhoitajaa on hakenut ammatinharjoittamis­oikeutensa poistoa Valviran rekisteristä. Yleensä poistoa hakee vuodessa noin 20–40 hoitajaa.

Yli puolet hoitajista, joilta on tänä vuonna poistettu oikeudet, on lähihoitajia. Kuva:  Rio Gandara / HS

Tänä vuonna jopa 800 lähi- tai sairaan­hoitajaa on hakenut ammatin­harjoittamis­oikeutensa poistoa Valviran rekisteristä.

”Syyskuu on ollut todella poikkeuksellinen. Arvioisin, että oikeuden poistoa hakeneiden määrä on noussut nyt jopa hurjaan 800:aan”, sanoo esittelijäneuvos, ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen Valvirasta.

Valvira eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on koulutetuille terveydenhuollon ammattilaisille oikeuden ammatin harjoittamiseen myöntävä taho.

Valvira voi myös terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisen omasta pyynnöstä poistaa ammatinharjoittamisoikeuden tai rajoittaa sitä, peruuttaa ammatinharjoittamisluvan tai poistaa oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Esimerkiksi lähihoitaja on nimikesuojattava ammattinimike, joka tuo oikeuden ammatinharjoittamiseen. Laillistettuja ammattihenkilöitä ovat muun muassa laboratorio-, röntgen-, sairaan- ja terveydenhoitajat.

Tänä vuonna lokakuun alkuun mennessä Valvira on poistanut oikeudet noin 500:lta hoitajalta näiden omasta pyynnöstä. Näistä lähihoitajia on ollut noin 320 ja sairaanhoitajia noin 150. Osa poistoa toivoneista 800:sta on siis yhä jonossa odottamassa oikeuksiensa poistoa.

Vertailun vuoksi: viime vuonna poistoja tehtiin noin 40 ja sitä edeltävänä vuonna noin 20.

Tänä vuonna valtaosa oikeuksien poistopyynnöistä on tullut syyskuussa. Liukkosen mukaan ajoituksesta on pääteltävissä, että kyse on työtaistelutoimesta.

”Perustelua oikeudenpoistamiselle ei tarvitse kertoa, mutta osa on halunnut kertoa perustelun vapaaehtoisesti. Siitä huolimatta Valvira ei tilastoi syitä poistolle, joten sen vuoksi tarkkaa tilastotietoa syistä ei ole”, Liukkonen sanoo.

”Osa on kertonut syyksi työtaistelutoimenpiteen tai ilmaissut yleisen tyytymättömyytensä siitä, miten hoitajia kohdellaan.”

Hän arvelee, että tämän vuoden keskustelu koronarokotevelvoitteesta on varmasti myös osasyy kasvaneeseen oikeuksienpoistoon.

Lisäksi osa on hakenut oikeutensa poistoa, koska on jo aikoja sitten siirtynyt eläkkeelle tai vaihtanut toiselle alalle.

Valvira muistutti tiedotteessaan syyskuun lopulla, että tietojen poistaminen ammattihenkilörekisteristä tarkoittaa esimerkiksi sairaanhoitajalle sitä, ettei hän saa enää työskennellä sairaanhoitajan tehtävissä.

Syy erilliseen tiedottamiseen oli Liukkosen mukaan se, että osalle oli ilmeisesti epäselvää, mitä oikeuksien poistaminen pyynnöstä tarkoittaa. Kyse on kuitenkin ihan muutamista tapauksista.

Valviraan on tullut myös hakemusten peruutuksia. Tänä vuonna Valvira on palauttanut oikeuksia kuudelle, joiden ammatinharjoittamis­oikeus tai nimikkeenkäyttö­oikeus oli omasta pyynnöstä aiemmin tänä vuonna poistettu.

Oikeuden palauttamisessa voi mennä prosessin vuoksi jopa kuukausia.