Finland

Koronavirus | Suomi varautuu poikkeusoloihin: Ministeriö on koonnut kaikessa hiljaisuudessa jopa yli 100 000 hoitajan rekisteriä

Suomi varautuu poikkeusoloihin: Ministeriö on koonnut kaikessa hiljaisuudessa jopa yli 100 000 hoitajan rekisteriä

Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) on luotu sovellus, jonka avulla töihin voidaan tarvittaessa kutsua ja velvoittaa. Rekisteriin kuuluviin ei ole vielä otettu yhteyttä.

Koronaviruspotilaan tehohoitoa helsinkiläisessä sairaalassa.­

Mikäli Suomessa otetaan taas käyttöön valmiuslaki, on ainakin yksi osanen sitä varten jo valmiina. Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) on luotu sovellus, jonka avulla töihin voidaan tarvittaessa kutsua ja velvoittaa kymmeniä tuhansia terveydenhuollon ”reserviläisiä” eli alan koulutuksen saaneita.

”Ensimmäisten rekisteriajojen perusteella terveydenhuoltoalan ammattilaisia löytyi jopa muutamia satoja tuhansia”, sanoo rekisteriä kokoamassa ollut erityisasiantuntija Ahti Avikainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

”Kun joukosta karsitaan esimerkiksi julkisella sektorilla töissä jo olevat ja iän mukaan sopimattomat eli yli 67-vuotiaat, jäljelle jäi 40 000–130 000 hengen reservi”, Avikainen arvioi.

Realistinen lukema löytyy Avikaisen mukaan todennäköisesti haarukan alapäästä.

Tietoja alan ammattilaisista on kerätty esimerkiksi Valviran ja Eläketurvakeskuksen rekistereitä hyödyntämällä.

Avikainen huomauttaa, ettei kehenkään ole vielä otettu yhteyttä ja kysytty tarkemmin esimerkiksi osaamisesta, työkyvykkyydestä, muista ominaisuuksista tai mahdollisista työnteon esteistä.

Esimerkiksi alan koulutuksen käymisestä tai alan töiden tekemisestä on voinut kulua liian kauan aikaa.

Valmiuslaissa on myös säädetty, ettei työmääräystä saa antaa esimerkiksi henkilölle, joka ei voi poistua kotoaan jatkuvaa huolenpitoa tarvitsevan lapsen hoitamisen takia.

”Yhteydenotto edellyttää, että valmiuslaki ja kyseinen asetus olisi jo otettu käyttöön”, Avikainen sanoo.

”Mutta nyt työvelvollisuusrekisteri on ainakin nopeasti otettavissa tarvittaessa käyttöön, ja sovellustakin on jo testattu”, Avikainen sanoo.

Työvelvollisten rekisteriä alettiin kerätä jo keväällä. Rekisterin oli määrä varmistaa työvoiman riittävyys terveydenhuollossa niin, ettei koronavirusepidemian aiheuttama työvoimapula vaaranna ihmishenkiä.

Työvelvollisten rekisteriin kelpaavat alan koulutuksen saaneet 18–67-vuotiaat. Kyseeseen tulevat myös pitkälle opinnoissaan edenneet opiskelijat ja jo eläkkeellä tai muissa töissä jonkin aikaa olleet.

Asetuksen avulla töihin voidaan velvoittaa terveydenhuollon ammattilaisia kaksi kertaa kahdeksi viikoksi eli yhteensä neljäksi viikoksi.

Alan ammatti-ihmisiä ovat esimerkiksi lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, laboratoriohoitajat, fysioterapeutit, röntgenhoitajat, proviisorit, farmaseutit ja lähihoitajat.

Vielä viime keväänä työmääräystä ei annettu kenellekään, eikä rekisteriäkään saatu valmiiksi. Potilasmäärät pysyivät lopulta kohtuullisina, ja terveydenhuollon toimintayksiköt selvisivät tehtävistään sisäisin siirroin ja rekrytoimalla lisää väkeä.

Valmiuslaki mahdollisti myös luopumisen terveydenhuollon velvoitteesta noudattaa kiireettömän hoidon määräaikoja. Myös terveydenhuollon henkilöstön työehdoista, kuten työ- ja loma-ajoista sekä irtisanomisajoista saatiin tinkiä.

Tavoitteena oli turvata terveydenhuoltojärjestelmän eli sairaanhoidon ja tehohoidon toimintakyky.

Laki oli voimassa maaliskuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen hallitus on pyrkinyt torjumaan koronavirusta normaalilainsäädännön kautta.

Hoitajien järjestöt arvostelevat hallituksen aikeita turvautua jälleen valmiuslain suomiin työehtojen heikennyksiin. Kepin sijaan järjestöt toivovat porkkanaa, eli korvauksia raskaasta koronatyöstä.

”Valmiuslakihan on tehty sotatilaa varten”, huomauttaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola. Paavolan mukaan olisi ollut parempi vaihtoehto, jos tartuntatautilakia olisi saatu uudistettua ajoissa.

Paavolan mukaan hoitajat ovat ansainneet ainakin vuosilomansa ja jouluvapaansa, eikä niitä saisi peruuttaa tai siirtää.

Toisen hoitoalan järjestön Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan valmiuslakia myös käytettiin väärin viime keväänä.

”Hoitohenkilöstön lomia peruttiin ja ylitöihin määrättiin, vaikka monellakaan alueella ei ollut yhtään koronapotilasta hoidossa”, Rytkönen kirjoittaa blogissaan.

Valmiuslakia käytettiin Rytkösen mukaan hyväksi ikään kuin varmuuden vuoksi ja paikkaamaan loma-ajan normaalia hoitajapulaa.

Kuntatyönantajien KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas sanoo, että valmiuslakia hyödynnettiin vain tarpeen mukaan ja myös tulevaan piti varautua: ”Työnantajan pitää aina olla askel edellä esimerkiksi lomien suhteen.”

Joulun ajan lomista ja vapaista on osin jo sovittu, mutta viimeistään ne lyödään lukkoon kaksi viikkoa ennen joulua.

”Mitenkään yllättävä tai ennalta arvaamaton jouluksi kiihtyvä koronatilanne ei nyt ole”, Rytkönen arvioi ja lähettää terveisensä työnantajille:

”Ei määrätä tahdonvastaisesti lisä- ja ylitöihin joulun arkipyhävapaat peruen, vaan pyydetään hoitohenkilöstö vapaaehtoisesti töihin maksamalla poikkeusajalla korkeampaa korvausta.”

Nybondas-Kangas huomauttaa, ettei työsuhteisten hoitajien jo myönnettyjä vuosilomia voi siirtää eikä ylitöitä teettää ilman suostumusta, jos ei valmiuslaki ole voimassa.

Työvuorojen ja muiden vapaapäivien muuttamiseen työnantaja voi tarvittaessa käyttää Nybondas-Kankaan mukaan työehtosopimuksen antamia mahdollisuuksia.

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league