Smoothie - ja mehubaari Jungle Juice Barin entinen työntekijä Salla Jokinen vie yhtiön oikeuteen koeaikansa puitteissa annetuista potkuista, joihin Jokinen ei kertomansa mukaan saanut mitään hyväksyttävää syytä .

Jokisen tuotua asian julkisuuteen Focus on Favorites - blogissaan ovat useat Jungle Juice Barin entiset työntekijät kertoneet vastaavanlaisista kokemuksista Iltalehdelle : työsopimus on irtisanottu koeajalla yllättäen . Työntekijät kertovat saaneensa ennen irtisanomistaan liki yksinomaan positiivista palautetta työstään lähiesimiehiltä .

Yksi yrityksessä yhä työskentelevä nainen kertoo Iltalehdelle, että Jokisen ja muiden entisten työntekijöiden kokemukset eivät häntä yllätä . Hän kertoo panneensa merkille jo työsuhteensa alussa, kuinka työntekijöitä kohdellaan eri tavoin ilman järkisyitä . Itse nainen kertoo vetäneensä aina pidemmän korren ja on siksi pysynyt työpaikassaan, vaikka suunnitteleekin jo suuntaamista uuteen työhön .

Naisen mukaan työntekijöiltä edellytetään eri mittaisia jaksoja harjoittelupalkalla työskentelyä, tuntimääristä tehdään suullisia sopimuksia, joita ei suostuta merkitsemään kirjalliseen työsopimukseen ja ruokataukoja ei ole mahdollisuutta pitää pienissä mehubaareissa .

Toimitusjohtaja ja Jungle Juice Barin perustaja Noora Fagerström on sanalla sanoen hämmentynyt palauteryöpystä .

– Olen tyrmistynyt .

Hän toteaa, että väitteitä on vaikea täsmällisesti kommentoida, kun ei ole tarkempia tietoja tapauksista . Hänen mukaansa sopimusasiat käydään kuitenkin läpi tapauskohtaisesti jokaisen työntekijän kanssa ja sopimukset vaihtelevat .

– Meillä on paljon esimerkiksi opiskelijoita töissä ja heidän kanssaan sopimuksia muokataan kunkin tarpeen mukaan, Fagerström sanoo .

Selvitys voisi olla paikallaan

Hänen mukaansa yrityksessä käydään kehityskeskustelu jokaisen työntekijän koeajan puolivälissä ja pidempään työskennelleiden kanssa kerran vuodessa . Lisäksi työntekijätyytyväisyyttä kartoitetaan säännöllisesti .

– Tällaisia ongelmia ei siellä ole noussut esiin, minkä vuoksi ihmettelen kovasti, jos näitä tapauksia on nyt kerrottu useita .

Iltalehti on saanut yhteydenottoja, jotka ovat koskeneet Jungle Juice Bar - toimipisteitä ympäri Suomen . Fagerströmiä palautteen sävy mietityttää .

– Jos näitä todella on useita ja ympäri maata, niin alamme ehdottomasti selvittämään tarkemmin mistä on kyse . Henkilöstömme hyvinvointi on meille tärkeä, joten otamme saadun palautteen vakavasti ja ryhdymme toimenpiteisiin mahdollisten ongelmien ratkomiseksi .