O rigin by Oceanin idea muhi Mari Granströmin mielessä kymmenisen vuotta ennen yrityksen perustamista. Hän on kemian tohtori ja työskennellyt biomateriaalien ja -jalostamoiden parissa Stora Ensossa ja BASFissa. Granström halusi selvittää, miten merten rehevöitymisongelman voisi ratkaista kaupallisesti kannattavin keinoin.