Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Sisäministeriön kaavailut kielteisen turvapaikka­päätöksen saaneiden kerta­laillistamisesta yllätys hallitus­kumppaneille – ”Eipä siitä etukäteen varoiteltu”

Sisäministeriö oli vienyt selvityksen huomattavasti pidemmälle kuin mitä yhteisten linjausten pohjalta oli syytä olettaa, Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman sanoo.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs yllättyivät sisäministeriön selvityksen sisällöstä.

Pääministeripuolue Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan hallituksen piirissä oli tiedossa, että sisäministeriössä on käynnistetty kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin liittyvä selvitystyö Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman (LAMA-ohjelma) pohjalta.

Selvityksen sisältö tuli kuitenkin yllätyksenä hallituskumppaneille.

– Viime viikolla julkisuudessa olleiden tietojen mukaan selvitystä oli viety huomattavasti pidemmälle kuin LAMA-ohjelmassa yhteisesti sovittujen linjausten pohjalta oli perusteltua olettaa. Ja se oli yllätys, Lindtman sanoo Ilta-Sanomille.

IS uutisoi viime viikolla, että sisäministeriössä kaavaillaan oleskeluluvan myöntämistä tuhansille vuosina 2015–16 ja sitä aiemmin Suomeen saapuneille turvapaikanhakijoille, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja tehneet sen jälkeen uusintahakemuksen tai useita hakemuksia. Maahanmuuttoviraston syksyn arvion mukaan heitä on Suomessa yhä noin kolme tuhatta.

Lisäksi Suomessa on arviolta noin tuhat turvapaikanhakijaa, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen ja maastapoistumispäätöksen, mutta heitä ei ole saatu poistettua maasta.

Lue lisää: Sisä­ministeriö kaavailee tuhansille kielteisen turva­paikka­päätöksen saaneille oleskelu­lupaa

Lindtmanin mukaan sisäministeriössä harkittu kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden oleskelun kertalaillistaminen ilman minkäänlaista tapauskohtaista harkintaa ylitti sen, mistä oli yhteisesti hallituksen piirissä sovittu.

– Tässä LAMA-ohjelmassa todettiin, että selvitetään eurooppalaisen vertailun perusteella, minkälaisia ratkaisuja pitkään maassa olleiden tilanteeseen voidaan löytää. Mistään tällaisesta ei ole sovittu, että kaikille esimerkiksi ennen tiettyä aikaa tulleille kielteisen päätöksen saaneille, jotka eivät ole maasta poistuneet, myönnettäisiin kerralla lupa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs kertoo, ettei ainakaan puolueen eduskuntaryhmä ollut tietoinen sisäministeriön käynnistämästä selvityksestä, vaan kansanedustajat huomasivat sen mediasta.

– Eipä siitä etukäteen varoiteltu, Pylväs sanoo IS:lle.

Hänen mukaansa ”sisäministeriö saa selvitellä, mitä selvittelee”.

– Ei se ainakaan etene mihinkään. Keskusta ei sitä tue.

Pylväs toteaa, että hankkeesta ei ole sovittu hallitusohjelmassa, joten se ei sen vuoksi etene.

Sdp:n Lindtmanin mukaan selvityksen sisällöstä ei ole kuitenkaan käyty välipuheita hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajien kesken.

Hän kehottaa kysymään sisäministeriöstä, vieläkö selvityksen tekemistä jatketaan.

– Ministeriö on oikea taho vastaamaan selvitystä koskeviin kysymyksiin. Korostan sitä, että varsinaiset päätökset hallituksessa tehdään lopulta yhdessä, Lindtman sanoo.

Myöskään keskustan ryhmäjohtaja ei tiedä, jatkuuko selvityksen tekeminen sisäministeriössä.

– Mitä ministeri käskee, virkakoneisto tekee sen. Sehän voi jäädä mappi ö:hön koko selvitys, mutta se on ministerin käsissä, Pylväs sanoo.

Vihreiden kansanedustajan Saara Hyrkön mukaan paperittomien määrä on kasvanut osittain sen vuoksi, että Suomen turvapaikkajärjestelmää romutettiin viime vaalikaudella oikein urakalla.

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö puolustaa sisäministeriön kaavailemaa kertaluonteista päätöstä, jolla myönnettäisiin ”jumissa oleville ihmisille laillinen oleskelulupa”. Hänen mielestään kyse on ihmisistä, jotka turvapaikkajärjestelmä ”on pettänyt”.

Lue lisää: Vihreiden kansan­edustaja puolustaa oleskelu­luvan myöntämistä laittomasti maassa oleville – ”Kyse ihmisistä, jotka järjestelmä on pettänyt”

Sdp:n Lindtmanin mielestä Suomen pitää kantaa oma vastuunsa vainoa pakenevista ihmisistä kiintiöpakolaisten muodossa ja turvapaikkaprosessin kautta.

– Järjestelmään kuuluu se, että ne jotka suojaa tarvitsevat, heille se myönnetään, mutta järjestelmään kuuluu myös mahdollisuus palauttaa, mikäli henkilö on saanut kielteisen päätöksen.

Lindtman huomauttaa, että kertalaillistamista suunnitellaan nyt ihmisille, joista valtaosa on käynyt läpi kaikki oikeusasteet ja kielteinen turvapaikkapäätös on pysynyt voimassa.

– Heidän suojelutarpeensa on moneen otteeseen eri oikeusasteissa arvioitu. Lainsäätäjän on syytä luottaa meidän oikeusjärjestelmään.

Hänen mielestään kertaratkaisuna, ilman tapauskohtaista harkintaa tehtävä pysyvien oleskelulupien antaminen olisi ongelmallista paitsi turvapaikanhakijoiden keskinäisen oikeusturvan, niin myös koko järjestelmän uskottavuuden kannalta.

Keskustan Pylväs puolestaan näkee, että oleskelulupien myöntäminen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille olisi automaattisesti houkuttavuustekijä sen jälkeen.

– Henkilö tulee vaikkapa sellaisesta maasta, johon ei pystytä palauttamaan takaisin, vaikka ei ole perusteita turvapaikan saamiseksi. Hänenhän kannattaa pyrkiä silloin maahan, josta saa turvapaikan automaattisesti. Missään nimessä tällaista järjestelmää ei ruveta luomaan, Pylväs toteaa.

Vihreiden Hyrkön mielestä Suomen turvapaikkajärjestelmää romutettiin viime vaalikaudella oikein urakalla, ja se on osittain paperittomien määrän kasvun taustalla. Pylväs on täysin eri mieltä.

– Vapaa liikkuvuus perustuu siihen, että ulkorajat pitävät ja jäsenmaat sitoutuvat sopimuksiin. Meillä ei olisi mitään ongelmaa, jos Euroopan maat olisivat noudattaneet yhteisesti sovittuja sopimuksia. Siitähän tästä enemmänkin on kyse, Pylväs toteaa.