Tapaus sattui kuvassa näkyvän Puijon sairaalan lasten veri- ja syöpäsairauksien osastolla. HANNU MIETTINEN

Kihlakunnansyyttäjä vaatii molemmille lääkäreille rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta .

Syyttäjän mukaan KYS : n naispuolinen erikoistuva lastenlääkäri antoi 30 . kesäkuuta 2015 samana vuonna syntyneelle lapselle kansainvälisen hoitoprotokollan vastaisesti kymmenenkertaisen määrän solunsalpaajalääkettä ( fludarabiini ) .

Miespuolinen erikoistuva lastenlääkäri puolestaan löi laimin tarkistaa, että naispuolisen lääkärin määräämä solunsalpaajahoito olisi toimintayksikön lääkehoitosuunnitelman mukaista .

Väärän annostelun seurauksena potilas vammautui vakavasti . Pienellä lapsella on edelleen vaikea aivovamma ja vaikeahoitoinen epilepsia .

Syyttäjä pitää vammantuottamusta törkeän huolimattomana, koska fludarabiini on korkean riskin lääke .

Molemmat syytetyt olivat tekoaikaan virkasuhteessa Pohjois - Savon sairaanhoitopiiriin . He työskentelivät KYS : n sairaalan lasten veri - ja syöpätautien osastolla . Valviran julkisten tietojen mukaan toinen heistä on nykyään lastenlääkäri ja toinen edelleen erikoistuva lastenlääkäri .

Oikeutta käydään suljetuin ovin . Käräjäoikeus pyrkii suojelemaan nuorta asianomistajaa .